Zdieľať

Union podporuje psychomotorické vyšetrenia detí u pediatrov a detských neurológov

V živote každého človeka je psychomotorický vývoj jedným z najdôležitejších procesov. Preto je nevyhnutné mu venovať veľkú rodičovskú pozornosť. Každé dieťa je však iné. Kým jedno môže vo vývoji rýchlo napredovať, iné môže naopak zaostávať. Nie je vhodné dieťaťu vnucovať spôsoby, na ktoré nemá dostatočne vyvinutú motoriku a zmysly.

 

V živote každého človeka je psychomotorický vývoj jedným z najdôležitejších procesov. Preto je nevyhnutné mu venovať veľkú rodičovskú pozornosť. Každé dieťa je však iné. Kým jedno môže vo vývoji rýchlo napredovať, iné môže naopak zaostávať. Nie je vhodné dieťaťu vnucovať spôsoby, na ktoré nemá dostatočne vyvinutú motoriku a zmysly.

Od prvého kroku až po prvé slová

Vyšetrenie psychomotorického vývinu u detí je preto dôležitou súčasťou preventívnych prehliadok, ktoré postupne robia primárni pediatri do 3. roku veku dieťaťa. Týmto vyšetrením sa hodnotí hrubá  a  jemná motorika dieťaťa, jeho reč a podobne. Umožňuje napríklad aj hodnotenie vývinového stupňa a je podkladom na zisťovanie dosahovanej úrovne vývinu, ako aj na včasné odhaľovanie odchýlok vo vývine dieťaťa. Takéto vyšetrenie si lekár môže vykázať v zdravotnej poisťovni len pri prvej preventívnej prehliadke.

„V Union zdravotnej poisťovni sme vždy kládli dôraz na prevenciu a preto od 1. októbra nad rámec katalógového štandardu a extra platbou ohodnocujeme vyšetrenie psychomotorického vývinu aj pri druhej, tretej a štvrtej preventívnej prehliadke u detí. Týmto finančne podporujeme primárnych pediatrov okrem doterajších, aj dodatočnými platbami s cieľom zlepšiť starostlivosť o našich detských poistencov,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.

Union podporuje všeobecných lekárov pre deti a dorast

V priebehu tohto štvrťroka Union zdravotná poisťovňa pristupuje k ďalšiemu navyšovaniu úhrad pre primárnych pediatrov aj v iných oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti. Union zdravotná poisťovňa bude tiež zavedením nového ukazovateľa „Dostupnosť“ osobitne finančne podporovať všeobecných lekárov pre deti dorast pri väčšej vyťaženosti detskými poistencami.

Union zdravotná poisťovňa uhrádza už od 1. júla viaceré výkony súvisiace s vyšetreniami psychomotorického vývinu dokonca aj u detských neurológov. Union je zároveň jediná zdravotná poisťovňa, ktorá u primárnych pediatrov hradí extra platbou aj otoskopické vyšetrenie uší. „Týmito krokmi podporujeme prevenciu u detí, ďalšie rozšírenie kompetencií pediatrov a v neposlednom rade zlepšujeme dostupnosť zdravotnej starostlivosti aj v prospech našich malých poistencov, ktorí okrem toho majú k dispozícii i veľa ďalších zaujímavých benefitov,“ doplnila Elena Májeková.

Tlačová správa
Union zdravotná poisťovňa

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.