Zdieľať

EKG vyšetrenie: Detailné informácie o vašom srdci

ekg vysetrenie

Poslal vás lekár na EKG vyšetrenie? Ale vy ste si na nič nesťažovali? Nemusíte mať obavy. Je to iba kontrola, či vaše srdce funguje správne. Inou situáciou je akútny zdravotný stav, keď lekár musí skontrolovať, ako na tom vaše srdce momentálne je.

ekg vysetrenie

 

Poslal vás lekár na EKG vyšetrenie? Ale vy ste si na nič nesťažovali? Nemusíte mať obavy. Je to iba kontrola, či vaše srdce funguje správne. 

Inou situáciou je akútny zdravotný stav, keď lekár musí skontrolovať, ako na tom vaše srdce momentálne je. 

EGK je bezbolestné vyšetrenie, ktoré pred viac ako 100 rokmi vynašiel holandský lekár Willem Einthoven. Životy zachraňuje doteraz. 

Samozrejme, dnešné EKG je od toho prvého pomerne vzdialené. A to nielen v čase. 

Ako pracuje srdce? Čo všetko robí?

Srdce je neuveriteľne silná pumpa. Tento zázračný sval zásobuje krvou celé telo, rozvádza doň dôležité živiny a odvádza z neho nepotrebné látky. 

Srdce pracuje na 2 etapy. Pravá strana srdca dostane odkysličenú krv a dopraví ju do pľúc. Ľavá strana rozvedie okysličenú krv do celého tela. Tento proces sa za 1 minútu zopakuje asi 50 – 70-krát.

EKG ako prevencia – lebo najviac zomierame na choroby srdca

EKG je bežnou súčasťou preventívnych prehliadok pacientov nad 40 rokov. Ide o bezbolestné, bezpečné a rýchle vyšetrenie. Nestratíte pri ňom viac ako 10 minút. 

Lekár vám EKG odporučí, ak má podozrenie na choré srdce, alebo chce len preveriť vaše celkové zdravie. Väčšina Európanov totiž zomiera na choroby srdca a ciev. Slovensko, žiaľ, v týchto štatistikách obsadzuje popredné priečky.

Rizikové sú Vianoce a Nový rok, ale aj všetky pondelky

Prekvapivá informácia – najviac infarktov býva na Štedrý deň, teda 24. decembra. Nasleduje 26. december a 1. január. A práve v týchto dňoch by sme mali byť v najväčšej pohode.

Pokiaľ ide o dni v týždni, na infarkt zomierame hlavne v pondelok nadránom. Tieto štatistiky platia vo väčšine Európy.

 

 

EKG vyšetrenie: Ako to celé funguje? Čo vás čaká?

Skratka EKG znamená elektrokardiograf. Toto rýchle, no presné vyšetrenie používame na diagnostiku srdcových ochorení. 

EKG je jednoduchý test na kontrolu rytmu a elektrickej aktivity srdca, čo zabezpečujú malé elektródy. Ako to prebieha?

Ľahnete si na chrbát a sestra vám pripne na telo elektródy – na hruď, ruky i nohy. Elektród je celkovo 10. 

Sestra vám ešte pred pripojením elektród potrie miesta vodivou gélovitou hmotou. Potom budete pokojne ležať a stroj zatiaľ zaznamená aktivitu vášho srdca.

Dnes už vedia funkciu srdca monitorovať aj niektoré osobné „múdre“ zariadenia, napríklad inteligentné hodinky. EKG je však omnoho spoľahlivejšie.

EKG prístroje sú štandardným vybavením operačných sál a sanitiek.

EKG krivka: Aké problémy odhalí?

Každý, kto na EKG srdca už bol, si zrejme všimol, že prístroj zapisuje výsledky do grafu. Pre laika je takýto graf nezrozumiteľný, ale lekár z neho vyčíta všetko dôležité o stave nášho srdca.

Čo zistí lekár z EKG záznamu?

 • Frekvenciu a pravidelnosť srdcového rytmu. 

 • Abnormálny srdcový rytmus – arytmiu.

 • Či ste už prekonali infarkt.

 • Blokovaný prietok krvi do srdcového svalu – napríklad zúžené srdcové tepny (aj tie vyvolávajú infarkty).

 • Nezvyčajné anatomické odchýlky – hlavne zhrubnutý srdcový sval. 

 • Rozkolísané hladiny elektrolytov – vápnika, draslíka a pod. 

 • Či zaberá liečba srdca a ciev (napríklad kardiostimulátor). 

 

Kedy potrebujete EKG ihneď? Toto sú varovné signály: 

 • neutíchajúca bolesť v hrudi,

 • búšenie srdca, alebo aj vynechávanie úderu,

 • rýchly pulz, hoci sme v pokoji,

 • dýchavica, sťažené dýchanie,

 • závraty, zmätenosť,

 • veľká slabosť, únava.

Musíme sa na EKG špeciálne pripraviť?

Na vyšetrenie sa nepotrebujeme špeciálne chystať. Je však dobré, ak sme aspoň 15 minút predtým v pokoji. 

Muži by si mohli upraviť väčší porast na prsiach, aby elektródy bez problémov priľnuli. Ženy by mali vynechať krém alebo telové mlieko.

Rôzne druhy EKG

Okrem pokojového, existuje aj záťažové EKG. Ide o testovanie srdca pri cvičení alebo fyzickej námahe. 

Ďalším typom je celodenné monitorovanie srdca. Ak má lekár podozrenie, že niečo nie je v poriadku, ale nevie to zachytiť bežným EKG, odporučí vám Holterov monitoring. 

Je to prenosné EKG, ktoré nosíte celý čas na tele. Holter kontroluje aktivitu srdca 1 až 2 dni, 24 hodín denne. Zvyčajne meria aj krvný tlak

 

EKG vyšetrenie v tehotenstve

Tehotenstvo má zásadný vplyv na celý organizmus, čo sa prejaví aj na fungovaní kardiovaskulárneho systému. Niektoré krivky na EKG sú dokonca zameniteľné s určitými srdcovými chorobami. Prečo je to tak?

Ženské telo je teraz podrobené väčšej záťaži, a teda sa viac „narobí“ aj srdce. Zvyšuje sa napríklad objem krvi, srdcová frekvencia stúpa najviac v treťom trimestri

EKG vyšetrenia sa nemusíte obávať. Plodu ani vám neublíži. Bezpečné sú aj ďalšie vyšetrenia, ktoré možno podstúpite v tehotenstve – echokardiogram, či ultrazvuk srdca. 

EKG u všeobecného lekára, ak ste klientmi Unionu

Najpraktickejšie je, ak má váš všeobecný lekár EKG priamo v ambulancii. Union zdravotná poisťovňa prepláca svojim klientom EKG u všeobecného lekára

Ak máte ďalšie otázky, volajte na bezplatné číslo: 0850 003 333.

Viete, že srdce… 

…ženy bije silnejšie, ako srdce muža?

…pracuje najťažšie zo všetkých svalov?

…pumpuje krv do skoro všetkých 75 biliónov buniek nášho tela, pričom jedinou výnimkou sú rohovky?

…každý deň vyprodukuje toľko energie, že by presunulo kamión do vzdialenosti 32 kilometrov?

…počas priemerného života vypumpuje 1,5 milióna barelov krvi, čo by naplnilo 200 cisternových vlakových vagónov?

…dokáže biť aj po odobratí z tela, ak mu dáme kyslík, pretože má vlastný elektrický impulz?

…u modrej veľryby váži až 680 kilogramov?!

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Jana Straková, praktická lekárka pre dospelých s atestáciou z endokrinológie, členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

Autor: Sabína Zavarská

Zdroje:

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia