Zdieľať

Cvičenie v tehotenstve

Pregnancy and active lifestyle. Young pregnant woman caring her belly, sitting on floor after doing sports, panorama
Vyhnite sa náročným fyzickým aktivitám a vyberte si pohyb, ktorý je vhodný pre budúce mamičky. Prečítajte si nášho sprievodcu cvičením v tehotenstve.
Pregnancy and active lifestyle. Young pregnant woman caring her belly, sitting on floor after doing sports, panorama

Vhodné a nevhodné fyzické aktivity v tehotenstve

V prvom trimestri má väčšina žien menej obmedzení v športových aktivitách ako v ďalších mesiacoch, avšak časté nevoľnosti a únava jej príliš veľa pohybu neumožňujú. Postupom času a s rastúcim bruškom je dôležité si pozorne vyberať, ktoré aktivity budete vykonávať a ktorých sa radšej vzdáte. Okrem vášho pohodlia, musíte pri výbere myslieť aj na zdravie bábätka, preto je potrebné sa poradiť s gynekológom.

Medzi odporúčané aktivity patrí hlavne:

 • plávanie
 • gravid joga
 • pilates
 • chôdza
 • tanec
0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Medzi aktivity, ktoré nie sú odporúčané môžeme zaradiť tie, pri ktorých je vysoké riziko pádu alebo otrasu. Tehotná žena si musí dávať veľký pozor na dvíhanie bremien a akýchkoľvek ťažkých vecí. Tiež sa neodporúča počas tehotenstva začínať so športom, ktorý ste predtým pravidelne nerobili.

Za nevhodné fyzické aktivity počas tehotenstva môžeme považovať:

 • lyžovanie
 • korčuľovanie
 • loptové hry
 • tenis
 • bicyklovanie
 • posilňovanie
 • a extrémne športy
Pozrite si tiež, čo sme v Unione pripravili 
pre budúce mamičky a bábätká.

V súčasnej dobe sú vytvorené aj špeciálne centrá, ktoré sa venujú cvičeniam pre budúce mamičky a starostlivosti o ich fyzickú kondíciu. Ponúkajú predpôrodné kurzy alebo pohybové aktivity pre tehotné ženy, ktoré im pomôžu uľaviť pri rôznych bolestiach sprevádzajúcich tehotenstvo.

Na trhu určite nájdete pestrú ponuku, z ktorej si vyberiete to pravé cvičenie pre vás a udržíte sa tak fit a vo forme aj počas tehotenstva.

Stiahni si ....

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia