Zdieľať

Ako si vybrať správnu pôrodnicu?

Ako si vybrať správnu pôrodnicu
Vzdialenosť od bydliska, vybavenie nemocnice, cenník úkonov a mnoho ďalších. Poradíme vám, s akými faktormi počítať pri výbere pôrodnice.
Ako si vybrať správnu pôrodnicu

Ktorá pôrodnica je pre mňa tá správna?

Pre všetky budúce mamičky je veľmi dôležitý výber pôrodnice, v ktorej budú rodiť. Každá mamička má rôzne potreby a rôzne očakávania. Nie všetky nemocnice poskytujú rovnaký štandard. Ak máte vyššie nároky a potrebné financie, môžete využiť služby súkromných kliník, ktoré sú v blízkosti vášho bydliska.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Medzi faktory, ktoré je potrebné zvážiť pred voľbou konkrétnej nemocnice patrí napr. vzdialenosť od vášho bydliska, zmluva s vašou zdravotnou poisťovňou, priebeh pôrodu, predpôrodná starostlivosť, možnosť epidurálnej analgézie (tlmenie bolesti), povolenie blízkej osoby počas pôrodu, cenník všetkých služieb, atď. Pri výbere vám pomôžu odporúčania z internetu, prípadne sa môžete poradiť s ostatnými mamičkami, ktoré majú skúsenosti s konkrétnou nemocnicou a personálom.

Každá žena prežíva pôrod veľmi individuálne a nie vždy prebehne bez komplikácií, preto je veľmi dôležité mať okolo seba personál, na ktorý sa môžete obrátiť. Pomôcť s výberom pôrodnice môže aj tento zoznam pôrodníc na Slovensku.

Výber pôrodnice
Pozrite si tiež, čo sme v Unione pripravili 
pre budúce mamičky a bábätká.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia