Zdieľať

Zmena zdravotnej poisťovne: Je to ľahšie, než si myslíte. No nepremeškajte termín!

zmena zdravotnej poistovne nepremeskajte termin

30. septembra sa končí sezóna pre zmenu zdravotnej poisťovne. Znamená to, že ak nie sme spokojní so svojou poisťovňou, do tohto termínu ju môžeme zmeniť.Zdravotnú poisťovňu si vyberáme slobodne, nikto nám nemôžeme predpísať, ako máme konať. Je to výlučne naše rozhodnutie.

zmena zdravotnej poistovne nepremeskajte termin

30. septembra sa končí sezóna pre zmenu zdravotnej poisťovne. Znamená to, že ak nie sme spokojní so svojou poisťovňou, do tohto termínu ju môžeme zmeniť. 

Zdravotnú poisťovňu si vyberáme slobodne, nikto nám nemôžeme predpísať, ako máme konať. Je to výlučne naše rozhodnutie.

Ak teda stihnete zmenu do konca septembra, od 1. januára nasledujúceho roka už budete poistencom inej zdravotnej poisťovne.

Ako často môžeme meniť zdravotnú poisťovňu?

Aký je postup pri zmene zdravotnej poisťovne?

Kedy je zmena zdravotnej poisťovne prínosná?

Je výška odvodov do všetkých zdravotných poisťovní rovnaká?

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Na čo nám slúži zdravotná poisťovňa?

Zdravotná poisťovňa je inštitúcia, ktorá zaisťuje zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov. Tí jej za sprostredkovanú službu platia, a to vo forme pravidelných mesačných odvodov. Na Slovensku máme 3 zdravotné poisťovne:

 1. Všeobecná zdravotná poisťovňa.

 2. Dôvera zdravotná poisťovňa.

 3. Union zdravotná poisťovňa.

Všeobecná zdravotná poisťovňa je spravovaná štátom, zvyšné dve – Dôvera zdravotná poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa, sú súkromné. Každá zdravotná poisťovňa má svoj kód: 

 • 25 – Všeobecná zdravotná poisťovňa.

 • 24 – Dôvera zdravotná poisťovňa.

 • 27 – Union zdravotná poisťovňa.

Líšia sa odvody do jednotlivých zdravotných poisťovní?

Nie. Odvody do všetkých poisťovní sú rovnaké. Čiže – koľko platíte mesačne vo vašej terajšej poisťovni, toľko budete platiť aj v inej, ak sa rozhodnete pre zmenu. 

Je to teda iné, ako pri poistení áut, kde sú ročné poistky variabilné. Tam si môžeme vyberať poisťovňu aj podľa toho, či v nej zaplatíme za auto najnižšiu sumu.

Prečo sú odvody do všetkých zdravotných poisťovní rovnaké?

Pretože zdravotné poisťovne podliehajú zákonu, ktorý určuje výšku odvodov podľa priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republike. Výška odvodov sa mení vždy od januára, keď je už známa výška priemernej mzdy v uplynulom roku.

Výška odvodov je teda rovnaká pre všetky poisťovne, avšak rozdiely sú v službách, ktoré za svoje peniaze dostanete. Ľudia preto sledujú benefity zdravotných poisťovní, aby dostali čo najlepšiu starostlivosť.

VšZP je síce najstaršou zdravotnou poisťovňou, no práve kvôli rôznym benefitom, ktoré zvyšujú celkovú úroveň služieb, ľudia prechádzajú do súkromných zdravotných poisťovní. 

Práve konkurenčné prostredie je zárukou, že poistenci dostávajú rok čo rok kvalitnejšiu starostlivosť. 

Ako často môžeme meniť zdravotnú poisťovňu?

Raz za rok. Teoreticky teda môžete meniť zdravotnú poisťovňu každý rok. Môžete to urobiť kedykoľvek počas roka, ale zmenu musíte stihnúť do 30. septembra. 

Ak požiadate o zmenu zdravotnej poisťovne napríklad 2. januára, má to rovnakú platnosť, ako keby ste to spravili v posledný septembrový deň.

Až k 1. januáru sa stávate poistencami v novej zdravotnej poisťovni. Tento vzťah trvá do 31. decembra daného roku.

Ako postupovať pri zmene zdravotnej poisťovne?

Kedysi sa dala zmeniť zdravotná poisťovňa iba osobne. Našťastie, dnes je to oveľa jednoduchšie. V súčasnosti nám stačia na zmenu 3 minúty, a pritom nemusíme nikam chodiť. Samozrejme, ak vybavujeme veci radšej osobne, stále môžeme zvoliť tento spôsob.

Zdravotnú poisťovňu môžete zmeniť 3 cestami:

 • online prihláškou, ktorú nájdete na webstránke tej poisťovne, do ktorej sa chcete prepoistiť zavolaním na zákaznícke centrum – vyškolení operátori s vami vyplnia žiadosť cez telefón,

 • osobne – prídete priamo na pobočku, kde vypíšete tlačivo o zmene zdravotnej poisťovne; zamestnanec poisťovne vás poinformuje o všetkých benefitoch, ktoré „prestupom“ získate.

 

Nezabudnite! O zmene musí vedieť aj zamestnávateľ!

Zmenu zdravotnej poisťovne musíte nahlásiť zamestnávateľovi do 8 dní od začiatku platnosti zmluvy, teda do 8. januára. Zmena zdravotnej poisťovne je vašou vecou, zamestnávateľ vás nemôže nijako ovplyvňovať.

Musím sa odhlásiť z pôvodnej poisťovne?

Nie, zmenu nemusíte hlásiť, ani nemusíte odovzdávať starý preukaz. To za vás urobí „nová“ poisťovňa. Tá automaticky informuje aj vášho praktického lekára. 

Prečo vlastne meníme zdravotnú poisťovňu?

Najčastejším dôvodom na zmenu zdravotnej poisťovne je osobná nespokojnosť, keď sme presvedčení, že za svoje peniaze nedostávame adekvátnu službu. Takisto nás môže zaujať lepšia ponuka inej zdravotnej poisťovne, resp. dáme na odporúčania rodiny a známych. 

Dôvodom na zmenu zdravotnej poisťovne je často narodenie dieťaťa. Vtedy nás presvedčia rôzne benefity pre matky a novorodencov. Niektoré poisťovne zase ponúkajú špeciálne programy pre onkopacientov, či diabetikov.

Pri výbere zdravotnej poisťovne, preto sledujte benefity, ktoré súvisia s vaším zdravotným stavom. 

Zdravotné poisťovne sa najčastejšie líšia v týchto službách:

 

Benefity zdravotných poisťovní – podľa čoho si vybrať?

Čo si všímať, ak chceme zmeniť zdravotnú poisťovňu? Na ktorých veciach najviac záleží? Rozdiely medzi jednotlivými zdravotnými poisťovňami sú hlavne v týchto oblastiach:

 • prístup ku klientovi, 

 • zazmluvnenosť lekárov – žiaľ, mnohí lekári stále nemajú zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, 

 • nadštandardné služby v zdravotníckych zariadeniach,

 • preplácanie výkonov,

 • online služby.

Zaujímavé porovnanie benefitov zdravotných poisťovní nájdete na stránke: Porovnanie benefitov zdravotných poisťovní

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Jana Straková, praktická lekárka pre dospelých s atestáciou z endokrinológie, členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Autor: Sabína Zavarská

Zdroje: asisto.sk, union.sk.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia