Zdieľať

Zľavy pre zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Informácie o zľavách pre zmluvných poskytovateľov Union zdravotnej poisťovne.

 

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si dovoľuje informovať, že zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu využiť zľavy na vybrané produkty sesterskej Union poisťovne, a.s.

Zľava 30 % na poistenie majetku

 • poistenie budov (nemocnice, ambulancie, lekárne),
 • poistenie zariadení (výpočtová technika, sono prístroje, RTG zariadenia, stomatologické kreslá a pod.),
 • poistenie zásob (lieky, zdravotnícky materiál, zdravotnícke pomôcky),

Zľava 20 % na poistenie zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia

 • poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s prevádzkou zdravotníckeho zariadenia,

Zľava 15 % na poistenie ušlého zárobku

 • v dôsledku pracovnej neschopnosti v prípade úrazu alebo ochorenia Union nahradí ušlý zárobok a pomôže tak kryť pravidelné mesačné náklady až po dobu 365 dní trvania pracovnej neschopnosti,

Výhodné zľavy pre povinné zmluvné poistenie (PZP)

 • vstupný bonus do 10 %,
 • možnosť zvoliť si NONSTOP asistenčné služby,

Výhodné zľavy na havarijné poistenie motorového vozidla pri súčasnom uzatvorení PZP

 • vstupný bonus do 10 %,
 • poistenie BEZ SPOLUÚČASTI pre motorové vozidlá do 3,5 tony,
 • krytie podľa potrieb klienta – v základe riziká havária a vandalizmus, BASIC asistenčné služby a zároveň možnosť dojednať doplnkové poistenia živel, krádež, úraz, batožina, sklá vozidla, PREMIUM asistenčné služby, poistenie náhradného vozidla

 

* Zľavy pre zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Union zdravotnej poisťovne, a.s. sú poskytované na základe zmluvy o spolupráci s Union poisťovňou, a.s. Bližšie informácie o týchto výhodách získate na našej webovej stránke: www.union.sk alebo telefonicky na čísle: 0850 003 333.

Union poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu vyššie uvedených výhod, o čom budú jej klienti informovaní prostredníctvom jej webovej stránky www.union.sk.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia