Zdieľať

Životné poistenie – prečo ho uzatvoriť a aké zvoliť?

zivotne poistenie preco ho uzatvorit

Moderné životné poistky už neponúkajú iba poistenie, ale aj možnosť investovania finančných prostriedkov podľa preferencií klienta. A aj keď sa mladším klientom zdá, že na podobný produkt budú mať dosť času neskôr, je veľa dôvodov, prečo je pre nich výhodné uzavrieť si životné poistenie čo najskôr.

zivotne poistenie preco ho uzatvorit

Prečo si uzatvoriť životné poistenie?

Primárnou úlohou životného poistenia je zabezpečiť vašich blízkych v prípade vášho predčasného úmrtia alebo vás ako poisteného v prípade ťažkého zranenia s trvalými následkami. A aj keď mladí ľudia majú veľmi často pocit, že im sa nič stať nemôže a na zdravotné problémy, a tým pádom aj poistku, majú ešte dosť času, štatistiky hovoria o opaku.

Poistenie získava na významne aj v prípade, že si chcú zobrať hypotéku, podnikateľský úver alebo podobný produkt s dlhou dobou splácania. Pretože práve to sú situácie kedy by každá závažná zdravotná komplikácia ohrozila finančnú stabilitu vás alebo vašej rodiny. Ďalším faktorom, ktorý je potrebné vziať do úvahy, je samotný vek. Čím neskôr sa človek poistí, tým viac ho životné poistenie bude stáť. V extrémnych prípadoch sa dokonca môže stať nepoistiteľným.

Aký je rozdiel medzi investičným a rizikovým životným poistením?

Rizikové životné poistenie je to, čo si väčšina ľudí predstaví pod poistením. Vaše poistenie vás chráni vo vopred dohodnutom rozsahu a vy zaň pravidelne platíte. Tento druh poistenia neobsahuje žiadnu sporiacu ani investičnú zložku a celá suma poistky je spotrebovaná na krytie poistenia. Toto poistenie je vhodné hlavne pre ľudí, ktorí si chcú investovanie riešiť terminovaným vkladom alebo podielovými fondmi a od poistenia vyžadujú len vyplatenie poistnej sumy v prípade úmrtia alebo ťažkého ublíženia na zdraví.

Investičné životné poistenie kombinuje možnosti ochrany, ktoré ponúka životné poistenie, s možnosťami zaujímavého zhodnotenia investovaných peňazí. V jednom produkte tak dokážete zabezpečiť nielen poistenie svojej finančnej budúcnosti, ale zároveň ovplyvniť aj to, ako sa zhodnotia vaše peniaze bez ohľadu na to, či budete nútení využiť krytie z poistenia, alebo nie.

Do akej miery môžete rozhodovať o investíciách v rámci životného poistenia?

Produkty Union poisťovne vám umožňujú nielen sa rozhodnúť, či vám viac vyhovujú účty s garantovaným zhodnotením alebo investície do finančných fondov, ale zároveň môžete svoju sporiacu a investičnú stratégiu dynamicky meniť. Prípadne môžete meniť pomer, koľko prostriedkov chcete mať na účtoch so síce nižšou, ale za to garantovanou úrokovou mierou a koľko ste ochotní investovať do finančných fondov s vyššou mierou rizika, ale zase s možnosťou získať z nich oveľa viac.
Naši poradcovia vám budú v každom prípade k dispozícii a radi vám pomôžu s optimálnym nastavením podľa vašich požiadaviek a predstáv.

Čo by som mali ešte zvážiť pred uzatvorením životného poistenia?

V prvom rade, samozrejme, to, či si trúfate risknúť, že sa vám v živote nič vážnejšie nestane. Či je na vás niekto závislý, alebo bude, alebo len nechcete ostať odkázaní na (vo väčšine prípadov nedostatočnú) podporu štátu, životné poistenie by mal mať uzatvorené naozaj každý. A toho sa týkajú aj rozsiahle možnosti pripoistenia, ktoré vám v Union poisťovni ponúkame. Je len na vás, či si zvolíte pripoistenie kritických chorôb, úrazu, invalidity s výplatou dôchodku, alebo ktorékoľvek ďalšie pripoistenia. Každé z nich zvýši zabezpečenie vašej finančnej budúcnosti. A presne na to životné poistenie slúži.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia