Zdieľať

Výsledky súťaže prieskumu spokojnosti klientov Union poisťovne, a.s.

Vyhodnotenie súťaže: Prieskum spokojnosti s produktmi a službami Union poisťovne, a.s. Prieskum prebiehal od 17. 10. 2013 do 13. 12. 2013.

 

Každý klient Union poisťovne, a.s., ktorý sa od 17. 10. 2013 do 13. 12. 2013 zúčastnil prieskumu spokojnosti, bol automaticky zaradený do žrebovania o 3 hotelové poukážky Connex na nákup 3-dňového víkendového relaxačného pobytu pre dve osoby v slovenských a európskych hoteloch podľa vlastného výberu.

Žrebovanie sa uskutočnilo 18. 12. 2013 v priestoroch Union poisťovne, a.s. za účasti zamestnancov oddelenia marketingu a podpory predaja.

Vyžrebovali sme nasledujúcich výhercov (v tvare identifikačný kód a meno výhercu):

  • 362522     Zoltán Sülyi
  • 101066     Ing. Peter Moják
  • 425886     Mgr. Juraj Rybár

 

Výhercovia budú ohľadne výhry kontaktovaní aj telefonicky. Výhercom gratulujeme a prajeme príjemný pobyt.

Union poisťovňa, a. s.

Martina Harsanyiova