Zdieľať

Vyhodnotenie súťaže: Roadshow Union zdravotnej poisťovne

Oznámenie výhercov súťaže “Roadshow Union zdravotnej poisťovne", ktorá prebiehala od 01.06. do 20.09.2014.

 

Každý návštevník/účastník súťaže, ktorý dovŕšil 18 rokov (vrátane) a viac a zúčastnil sa aktivít v rámci podujatia Roadshow Union zdravotnej poisťovne v termíne od 01.06.-20.09.2014 a odovzdal anketový lístok, v ktorom zodpovedal všetky anketové otázky, vyplnil svoje kontaktné údaje a anketový lístok aj podpísal, bol automaticky zaradený do žrebovania o 3 víkendové pobyty v Slovenských liečebných kúpeľoch, Piešťany, Smrdáky a Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.

V prípade, že boli účastníkom odovzdané 2 a viac anketových lístkov s uvedením rovnakého mena a priezviska, bol do žrebovania zaradený len 1 anketový lístok tohto účastníka.

Zo súťaže a žrebovania boli vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa, externí spolupracovníci na základe zmluvného vzťahu s Union zdravotnou poisťovňou, a.s., Union poisťovňou, a.s. a ich rodinní príslušníci.

Žrebovanie sa uskutočnilo 08. 10. 2014 v priestoroch Union zdravotnej poisťovne, a.s. za účasti zamestnancov oddelenia marketingu a podpory predaja.

Vyžrebovali sme nasledujúcich výhercov (v tvare meno a priezvisko výhercu):

 1. cena – víkendový relaxačný pobyt pre 2 osoby v Danubius Health Spa resort Balnea Esplanade Palace, Piešťany – J. Výškrabka, Nitrianske Rudno
 2. cena – víkendový relaxačný pobyt pre 2 osoby v hoteli Aphrodite Palace, Rajecké Teplice –  E. Prokopová, Košice
 3. cena – víkendový relaxačný pobyt pre 2 osoby v kúpeľnom hoteli Vietoris, Smrdáky – A. Žibritová, Nitra

 

Výhercovia budú ohľadne výhry kontaktovaní aj telefonicky. Výhercom gratulujeme a prajeme príjemný pobyt.

Union zdravotná poisťovňa, a. s.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia