Zdieľať

Vyhodnotenie súťaže: Roadshow Union zdravotnej poisťovne

Oznámenie výhercov súťaže “Roadshow Union zdravotnej poisťovne", ktorá prebiehala od 01.06. do 20.09.2014.

 

Každý návštevník/účastník súťaže, ktorý dovŕšil 18 rokov (vrátane) a viac a zúčastnil sa aktivít v rámci podujatia Roadshow Union zdravotnej poisťovne v termíne od 01.06.-20.09.2014 a odovzdal anketový lístok, v ktorom zodpovedal všetky anketové otázky, vyplnil svoje kontaktné údaje a anketový lístok aj podpísal, bol automaticky zaradený do žrebovania o 3 víkendové pobyty v Slovenských liečebných kúpeľoch, Piešťany, Smrdáky a Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.

V prípade, že boli účastníkom odovzdané 2 a viac anketových lístkov s uvedením rovnakého mena a priezviska, bol do žrebovania zaradený len 1 anketový lístok tohto účastníka.

Zo súťaže a žrebovania boli vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa, externí spolupracovníci na základe zmluvného vzťahu s Union zdravotnou poisťovňou, a.s., Union poisťovňou, a.s. a ich rodinní príslušníci.

Žrebovanie sa uskutočnilo 08. 10. 2014 v priestoroch Union zdravotnej poisťovne, a.s. za účasti zamestnancov oddelenia marketingu a podpory predaja.

Vyžrebovali sme nasledujúcich výhercov (v tvare meno a priezvisko výhercu):

  1. cena – víkendový relaxačný pobyt pre 2 osoby v Danubius Health Spa resort Balnea Esplanade Palace, Piešťany – J. Výškrabka, Nitrianske Rudno
  2. cena – víkendový relaxačný pobyt pre 2 osoby v hoteli Aphrodite Palace, Rajecké Teplice –  E. Prokopová, Košice
  3. cena – víkendový relaxačný pobyt pre 2 osoby v kúpeľnom hoteli Vietoris, Smrdáky – A. Žibritová, Nitra

 

Výhercovia budú ohľadne výhry kontaktovaní aj telefonicky. Výhercom gratulujeme a prajeme príjemný pobyt.

Union zdravotná poisťovňa, a. s.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na prepoistenie do Union zdravotnej poisťovne vám zostáva

  • 00 dní
Prejdite do zdravotnej poisťovne s dlhodobo najspokojnejšími poistencami.