Zdieľať

Vyhodnotenie súťaže: Roadshow Union zdravotnej poisťovne

Oznámenie výhercov súťaže “Roadshow Union zdravotnej poisťovne", ktorá prebiehala od 01.06. do 20.09.2014.

 

Každý návštevník/účastník súťaže, ktorý dovŕšil 18 rokov (vrátane) a viac a zúčastnil sa aktivít v rámci podujatia Roadshow Union zdravotnej poisťovne v termíne od 01.06.-20.09.2014 a odovzdal anketový lístok, v ktorom zodpovedal všetky anketové otázky, vyplnil svoje kontaktné údaje a anketový lístok aj podpísal, bol automaticky zaradený do žrebovania o 3 víkendové pobyty v Slovenských liečebných kúpeľoch, Piešťany, Smrdáky a Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.

V prípade, že boli účastníkom odovzdané 2 a viac anketových lístkov s uvedením rovnakého mena a priezviska, bol do žrebovania zaradený len 1 anketový lístok tohto účastníka.

Zo súťaže a žrebovania boli vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa, externí spolupracovníci na základe zmluvného vzťahu s Union zdravotnou poisťovňou, a.s., Union poisťovňou, a.s. a ich rodinní príslušníci.

Žrebovanie sa uskutočnilo 08. 10. 2014 v priestoroch Union zdravotnej poisťovne, a.s. za účasti zamestnancov oddelenia marketingu a podpory predaja.

Vyžrebovali sme nasledujúcich výhercov (v tvare meno a priezvisko výhercu):

 1. cena – víkendový relaxačný pobyt pre 2 osoby v Danubius Health Spa resort Balnea Esplanade Palace, Piešťany – J. Výškrabka, Nitrianske Rudno
 2. cena – víkendový relaxačný pobyt pre 2 osoby v hoteli Aphrodite Palace, Rajecké Teplice –  E. Prokopová, Košice
 3. cena – víkendový relaxačný pobyt pre 2 osoby v kúpeľnom hoteli Vietoris, Smrdáky – A. Žibritová, Nitra

 

Výhercovia budú ohľadne výhry kontaktovaní aj telefonicky. Výhercom gratulujeme a prajeme príjemný pobyt.

Union zdravotná poisťovňa, a. s.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.