Zdieľať

Vyhodnotenie súťaže: Prieskum spokojnosti klientov životného poistenia

Vyhodnotenie súťaže: Prieskum spokojnosti klientov životného poistenia Union poisťovne, a.s.

 

Každý klient životného poistenia od Union poisťovne, a.s., ktorý sa od 29. 1. 2014 do 23. 2. 2014 zúčastnil prieskumu spokojnosti, bol automaticky zaradený do žrebovania o 3 hotelové poukážky Connex na nákup 3-dňového víkendového relaxačného pobytu pre dve osoby v slovenských a európskych hoteloch podľa vlastného výberu.

Žrebovanie sa uskutočnilo 28. 2. 2014 v priestoroch Union poisťovne, a.s. a tu sú výhercovia (v tvare: identifikátor, meno výhercu a miesto bydliska): 

 • 50039223,     Ľ. Savčaková z Medzilaboriec
 • 50031684,     I. Kopáčová z Gelnice
 • 50116296,     L. Marištiak z Párnice

 

Výhercovia budú ohľadne výhry kontaktovaní aj telefonicky. V prípade, že sa vyhlasovateľovi súťaže nepodarí skontaktovať s výhercom do 60 dní odo dňa žrebovania, alebo ak si výherca bez uvedenia vážnych dôvodov výhru neprevezme, stráca výherca právo na výhru. Vyhlasovateľ pristúpi k opätovnému žrebovaniu z pomedzi zúčastnených klientov do prieskumu.

Výhercom gratulujeme a prajeme príjemný pobyt.

Union poisťovňa, a. s.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.