Zdieľať

Výherná listina: Súťaž Grand výhra so životným poistením

Dňa 16.1.2014 prebehlo žrebovanie účastníkov súťaže Grand výhra so životným poistením pod dohľadom notárky.

 

Dňa 16.1.2014 prebehlo žrebovanie účastníkov súťaže Grand výhra so životným poistením pod dohľadom notárky. 

Vyžrebovaní boli nasledovní klienti (číslo zmluvy, meno, obec):

  • 00123754   Viera Dudinská, Námestovo
  • 00123702   Ľuboš Kobulnický, Trebišov
  • 00123371   Jozef Janoščák, Košická Belá
  • 00124160 Iveta Orešková, Sučany
  • 00124077 Danka Masárová, Martin
  • 00123812 Peter Klein, Smižany
  • 00123361 Martin Navrátil, Nitrianske Sučany

 

Výhra vo výške 350,00 EUR bude Vyhlasovateľom vložená formou mimoriadneho poistného v zmysle poistných podmienok platných pre túto poistnú zmluvu na účet mimoriadneho poistného na poistnej zmluve výhercu najneskôr do 14 dní od podpisu Dodatku k poistnej zmluve. Spôsob a podmienky vloženia výhry budú dohodnuté formou Dodatku k poistnej zmluve.

Viac informácií získate v Štatúte súťaže a u svojho sprostredkovateľa poistenia.

Union poisťovňa, a.s.

Martina Harsanyiova