Zdieľať

Výhercovia súťaže o 600 eur k poisteniu majetku

Vyhodnotenie súťaže „Vyhraj 600 eur s poistením majetku UniDom”, ktorá prebiehala od 10. apríla do 31. mája 2017.

Každý klient, ktorý si v termíne od 10. apríla do 31. mája 2017 uzatvoril poistenie majetku Unidom a splnil podmienky súťaže, bol automaticky zaradený do žrebovania o 3 darčekové poukážky v celkovej hodnote 600 eur na nákup tovaru v spoločnosti NAY, a.s. v kamenných predajniach na celom Slovensku.

Žrebovanie sa uskutočnilo 23. júna 2017 v priestoroch Union poisťovne za účasti zamestnancov oddelenia marketingu a predaja.

1. miesto │ Poukážka v hodnote 300 eur: Denisa Strečanská, Rakovice
2. miesto │ Poukážka v hodnote 200 eur: Vladimir Satina, Nová Dubnica
3. miesto │ Poukážka v hodnote 100 eur: Judita Švihrová, Bratislava

Výhercovia budú ohľadne výhry upovedomení telefonicky a výhry im zašleme poštou. Výhercom gratulujeme.

Union poisťovňa
Rozumieme si 

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.