Zdieľať

Vrátenie preukazu poistenca

Vrátenie preukazu poistenca
Informácie ohľadom vrátenia preukazu poistenca na verejné zdravotné poistenie.
Vrátenie preukazu poistenca

Ak ste sa minulý rok rozhodli zmeniť zdravotnú poisťovňu a od 1. januára 2013 už nie ste poistencom Union zdravotnej poisťovne, a. s., nezabudnite na zákonnú povinnosť – vrátiť preukaz poistenca a aj Európsky preukaz zdravotného poistenia (ďalej len EPZP), ak Vám bol vydaný, do Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Zákonná lehota na vrátenie preukazu poistenca a EPZP je osem dní, teda najneskôr do 9. januára 2013.

Preukaz poistenca a EPZP môžete vrátiť osobne, prípadne v zastúpení (napr. členom rodiny) na ktoromkoľvek kontaktnom mieste Union zdravotnej poisťovne, a. s., alebo poslať poštou na adresu:

Union zdravotná poisťovňa, a. s. 
Karadžičova 10
813 60 Bratislava

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na prepoistenie do Union zdravotnej poisťovne vám zostáva

  • 00 dní
Prejdite do zdravotnej poisťovne s dlhodobo najspokojnejšími poistencami.