Zdieľať

Vrátenie preukazu poistenca

Vrátenie preukazu poistenca
Informácie ohľadom vrátenia preukazu poistenca na verejné zdravotné poistenie.
Vrátenie preukazu poistenca

Ak ste sa minulý rok rozhodli zmeniť zdravotnú poisťovňu a od 1. januára 2013 už nie ste poistencom Union zdravotnej poisťovne, a. s., nezabudnite na zákonnú povinnosť – vrátiť preukaz poistenca a aj Európsky preukaz zdravotného poistenia (ďalej len EPZP), ak Vám bol vydaný, do Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Zákonná lehota na vrátenie preukazu poistenca a EPZP je osem dní, teda najneskôr do 9. januára 2013.

Preukaz poistenca a EPZP môžete vrátiť osobne, prípadne v zastúpení (napr. členom rodiny) na ktoromkoľvek kontaktnom mieste Union zdravotnej poisťovne, a. s., alebo poslať poštou na adresu:

Union zdravotná poisťovňa, a. s. 
Karadžičova 10
813 60 Bratislava

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.