Zdieľať

Vrátenie preukazu poistenca

Vrátenie preukazu poistenca
Informácie ohľadom vrátenia preukazu poistenca na verejné zdravotné poistenie.
Vrátenie preukazu poistenca

Ak ste sa minulý rok rozhodli zmeniť zdravotnú poisťovňu a od 1. januára 2013 už nie ste poistencom Union zdravotnej poisťovne, a. s., nezabudnite na zákonnú povinnosť – vrátiť preukaz poistenca a aj Európsky preukaz zdravotného poistenia (ďalej len EPZP), ak Vám bol vydaný, do Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Zákonná lehota na vrátenie preukazu poistenca a EPZP je osem dní, teda najneskôr do 9. januára 2013.

Preukaz poistenca a EPZP môžete vrátiť osobne, prípadne v zastúpení (napr. členom rodiny) na ktoromkoľvek kontaktnom mieste Union zdravotnej poisťovne, a. s., alebo poslať poštou na adresu:

Union zdravotná poisťovňa, a. s. 
Karadžičova 10
813 60 Bratislava

Union Poisťovňa

Pomohla ti táto odpoveď?