Zdieľať

Poistenci Unionu si termín návštevy pobočky môžu objednať online

Čakaniu v rade na pobočkách definitívne odzvonilo. V rámci skvalitňovania služieb si poistenci Unionu môžu termín a presný čas návštevy pobočky objednať online.

 

Čakaniu v rade na pobočkách definitívne odzvonilo. V rámci skvalitňovania služieb si poistenci Union zdravotnej poisťovne môžu termín a presný čas návštevy pobočky objednať online.

Poistenec si môže svoj termín na pobočke rezervovať jednoducho prostredníctvom webovej stránky . Do formulára klient uvedie účel stretnutia a zamestnanci kontaktného miesta sa vedia na jeho návštevu vopred pripraviť a zefektívniť tak vybavovanie akejkoľvek požiadavky.

„Hlavným cieľom tejto služby je vyjsť v ústrety klientom, ktorí uprednostňujú osobné stretnutie s klientskymi pracovníkmi Unionu v presne dohodnutom čase. Poistenec sa vyhne čakaniu a má zaručené vybavenie svojej žiadosti vo vopred určenú hodinu. Touto službou šetríme čas a zvyšujeme komfort našim poistencom,“ uviedla Elena Májeková, členka predstavenstva Unionu. Ako ďalej doplnila prvotná myšlienka vznikla v rámci internej súťaže nápadov a bola testovaná niekoľko týždňov priamo na pobočke Bratislave, kde sa overovali najmä potreby klientov a ich reakcie na túto službu.

Online objednávanie na termín na pobočku môžu poistenci využívať v siedmych najväčších pobočkách po celom Slovensku a to v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Poprade, Prešove a Žiline.

O rezervovaní termínu je poistenec informovaný prostredníctvom SMS, a rovnako tak dostane 3 hodiny pred plánovaným termínom pripomienku. Rezerváciu termínu je možné zrušiť maximálne 2 hodiny pred rezerváciou.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia