Zdieľať

Union ZP spustila unikátny projekt Domáci doktor

Union zdravotná poisťovňa spustila unikátny projekt Domáci doktor. Webová aplikácia dokáže rýchlo odporučiť, ako riešiť akútny zdravotný problém či príznaky možnej choroby.

 

Union zdravotná poisťovňa spustila projekt Domáci doktor, ktorý dokáže rýchlo poradiť, aký závažný môže byť aktuálny zdravotný problém a ako sa s ním vyrovnať. Domáci doktor predstavuje rýchlu pomoc, keď nevieme odhadnúť, či s problémom vyhľadať lekára, alebo je vhodný iný postup. Domáci doktor je bezplatná aplikácia pre všetkých (od 18 roku veku), dostupná na webe www.domacidoktor.sk.

Bez lekárskych znalostí nie je jednoduché posúdiť, ktoré zdravotné problémy či príznaky choroby si vyžadujú pomoc lekára. Domáci doktor je webová aplikácia, ktorá do jednej minúty dokáže užívateľov rýchlo zorientovať a poradiť im, ako riešiť svoj zdravotný problém. Šetrí tak ľuďom čas a pomáha správne sa rozhodnúť.

Aplikácia je plne anonymná. Po zadaní pohlavia a veku treba identifikovať problematickú časť tela a vybrať si z príznakov. Domáci doktor následne systémom otázok áno/nie zistí, o aký problém pravdepodobne ide, čiže:

 • identifikuje príčinu problému (čo jednotlivé príznaky znamenajú)
 • poskytne odporúčanie (ako ďalej postupovať)
 • načrtne liečbu a možné vyšetrenia, ktoré človeka čakajú

 

Domáci doktor nenahrádza poskytovanie zdravotnej starostlivosti ani lekárskej služby prvej pomoci. Snahou Union ZP bolo vytvoriť praktickú aplikáciu, ktorú má človek poruke a dokáže mu bezplatne a veľmi rýchlo pomôcť k správnemu rozhodnutiu, ako ďalej riešiť svoj zdravotný problém. Obsah bol pripravovaný spolu s lekármi – špecialistami tak, aby pokrýval najčastejšie sa vyskytujúce zdravotné problémy a príznaky nastupujúcich chorôb.

Kontrolné otázky sú podstatné pre správne identifikovanie problému. Preto je kľúčové zamyslieť sa nad každou otázkou a uvážene ju zodpovedať. Počet kontrolných otázok pri jednotlivých zdravotných problémoch môže byť odlišný. Oplatí sa trpezlivo „vydržať“ až do konca dopytovania a umožniť aplikácii priradiť zistené príznaky možnej príčine. Plusom je, že zistený záver je možné poslať na mail alebo vytlačiť.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia