Zdieľať

Union ZP spustila unikátny projekt Domáci doktor

Union zdravotná poisťovňa spustila unikátny projekt Domáci doktor. Webová aplikácia dokáže rýchlo odporučiť, ako riešiť akútny zdravotný problém či príznaky možnej choroby.

 

Union zdravotná poisťovňa spustila projekt Domáci doktor, ktorý dokáže rýchlo poradiť, aký závažný môže byť aktuálny zdravotný problém a ako sa s ním vyrovnať. Domáci doktor predstavuje rýchlu pomoc, keď nevieme odhadnúť, či s problémom vyhľadať lekára, alebo je vhodný iný postup. Domáci doktor je bezplatná aplikácia pre všetkých (od 18 roku veku), dostupná na webe www.domacidoktor.sk.

Bez lekárskych znalostí nie je jednoduché posúdiť, ktoré zdravotné problémy či príznaky choroby si vyžadujú pomoc lekára. Domáci doktor je webová aplikácia, ktorá do jednej minúty dokáže užívateľov rýchlo zorientovať a poradiť im, ako riešiť svoj zdravotný problém. Šetrí tak ľuďom čas a pomáha správne sa rozhodnúť.

Aplikácia je plne anonymná. Po zadaní pohlavia a veku treba identifikovať problematickú časť tela a vybrať si z príznakov. Domáci doktor následne systémom otázok áno/nie zistí, o aký problém pravdepodobne ide, čiže:

  • identifikuje príčinu problému (čo jednotlivé príznaky znamenajú)
  • poskytne odporúčanie (ako ďalej postupovať)
  • načrtne liečbu a možné vyšetrenia, ktoré človeka čakajú

 

Domáci doktor nenahrádza poskytovanie zdravotnej starostlivosti ani lekárskej služby prvej pomoci. Snahou Union ZP bolo vytvoriť praktickú aplikáciu, ktorú má človek poruke a dokáže mu bezplatne a veľmi rýchlo pomôcť k správnemu rozhodnutiu, ako ďalej riešiť svoj zdravotný problém. Obsah bol pripravovaný spolu s lekármi – špecialistami tak, aby pokrýval najčastejšie sa vyskytujúce zdravotné problémy a príznaky nastupujúcich chorôb.

Kontrolné otázky sú podstatné pre správne identifikovanie problému. Preto je kľúčové zamyslieť sa nad každou otázkou a uvážene ju zodpovedať. Počet kontrolných otázok pri jednotlivých zdravotných problémoch môže byť odlišný. Oplatí sa trpezlivo „vydržať“ až do konca dopytovania a umožniť aplikácii priradiť zistené príznaky možnej príčine. Plusom je, že zistený záver je možné poslať na mail alebo vytlačiť.

Martina Harsanyiova

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.