Zdieľať

Union zdravotná poisťovňa je novým partnerom projektu Promama

union partner promama

Novým partnerom projektu Promama sa stala Union zdravotná poisťovňa, a.s.. Poslaním Promamy je pomáhať mamám, byť tu pre ne s odbornou radou, pochopením, ale aj praktickou pomocou, vždy keď to mamy potrebujú. 

union partner promama

 

Novým partnerom projektu Promama sa stala Union zdravotná poisťovňa, a.s.. Poslaním Promamy je pomáhať mamám, byť tu pre ne s odbornou radou, pochopením, ale aj praktickou pomocou, vždy keď to mamy potrebujú. Hlavným cieľom Promamy je prinášať zaujímavé a relevantné informácie v rámci portálu a byť užitočným pomocníkom prostredníctvom mobilnej aplikácie Promama.

Promama si vybrala Union zdravotnú poisťovňu najmä preto, že ide o partnera, ktorému záleží na tom, aby mali mamičky a ich deti prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Union zdravotná poisťovňa a. s. už dlhšiu dobu venuje zvýšenú pozornosť v oblasti zdravotnej starostlivosti a benefitov pre matky, tehotné ženy, deti, ale aj párom, ktoré sa snažia o počatie dieťaťa.

Pani Ing. Elena Májeková, členka predstavenstva a riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union zdravotnej poisťovne prezradila, v čom je projekt Promama zaujímavý a prečo partnerstvo vzniklo. 

„V prvom rade sme dlho hľadali možnosť, ako sa čo najviac priblížiť mamičkám a budúcim mamičkám a pomôcť im prežiť jedno z ich najkrajších období s úsmevom na tvári. Promama bola pre tento zámer ideálnym partnerom. Mamičky a budúce mamičky u vás nájdu všetky informácie, ktoré sú pre ne dôležité v priebehu tehotenstva a po pôrode. Ste portál, ktorý sa snaží spolupracovať s fundovanými odborníkmi a za takýto obsah sa vieme postaviť aj my ako zdravotná poisťovňa.“, povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.

Na otázky, prečo je táto kategória klientov pre nás tak dôležitá odpovedala pani Elena Májeková nasledovne: „Čerstvá mamička, budúca mamička alebo dieťa sú najzraniteľnejšími kategóriami poistencov našej poisťovne. Preto im venujeme najvyššiu pozornosť, ktorá ďaleko presahuje povinnosti zdravotnej poisťovne. Navyše, ako matka mám pre tieto segmenty mimoriadne pochopenie, viem že mamičky pomoc potrebujú a viem si predstaviť, ako dokážu špeciálnu pozornosť oceniť„.

 

Union zdravotná poisťovňa, a.s. sa snaží pomáhať matkám, tehotným ženám a deťom najmä širokou ponukou benefitov. Z množstva výhod je dobré spomenúť napríklad Pôrodnú asistentku pre budúce mamičky, ktorej služby môžu využívať od 20. týždňa tehotenstva, ďalej možnosť požičania si monitora dychu pre novorodencov až na 6 mesiacov zdarma, ale aj príspevok na nákup novorodeneckých potrieb vo výške 30 €. Pre väčšie deti má Union zdravotná poisťovňa napríklad benefit v podobe príspevku na zubné ošetrenie vo výške 100 € alebo benefit v podobe preplácania doplatkov za lieky na predpis pre deti v neobmedzenej výške. Viac benefitov nájdete na stránke: https://www.union.sk/vyhody-pre-poistencov.

My v Union zdravotnej poisťovni sa zo spolupráce veľmi tešíme. Veríme, že spolupráca medzi Union zdravotnou poisťovňou a Promamou bude úspešná a obom stranám prinesie len samé pozitíva.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia