Zdieľať

Union zdravotná poisťovňa, a.s. vykonala prvé ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 za svojich poistencov

Prvé ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 za svojich poistencov
V najbližších dňoch by mali títo poistenci obdržať informácie o výsledku ich ročného zúčtovania.
Prvé ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 za svojich poistencov

Prioritne išlo o skupinu študentov, ktorí sa od 01. 01. 2011 do 30. 04. 2011 prestali považovať za poistencov štátu z dôvodu, že presiahli vek 26 rokov a boli považovaní v tomto období za samoplatiteľov. Zmenou legislatívy sa za uvedené obdobie opäť považujú za študentov.

V najbližších dňoch by mali títo poistenci obdržať informácie o výsledku ich ročného zúčtovania.

Postupne budú nasledovať aj ďalšie skupiny poistencov Union zdravotnej poisťovne, a.s..

Martina Harsanyiova

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.