Zdieľať

Union zdravotná poisťovňa, a.s. vykonala prvé ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 za svojich poistencov

Prvé ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 za svojich poistencov
V najbližších dňoch by mali títo poistenci obdržať informácie o výsledku ich ročného zúčtovania.
Prvé ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 za svojich poistencov

Prioritne išlo o skupinu študentov, ktorí sa od 01. 01. 2011 do 30. 04. 2011 prestali považovať za poistencov štátu z dôvodu, že presiahli vek 26 rokov a boli považovaní v tomto období za samoplatiteľov. Zmenou legislatívy sa za uvedené obdobie opäť považujú za študentov.

V najbližších dňoch by mali títo poistenci obdržať informácie o výsledku ich ročného zúčtovania.

Postupne budú nasledovať aj ďalšie skupiny poistencov Union zdravotnej poisťovne, a.s..

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.