Zdieľať

Union zdravotná poisťovňa, a.s. vykonala prvé ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 za svojich poistencov

Prvé ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 za svojich poistencov
V najbližších dňoch by mali títo poistenci obdržať informácie o výsledku ich ročného zúčtovania.
Prvé ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 za svojich poistencov

Prioritne išlo o skupinu študentov, ktorí sa od 01. 01. 2011 do 30. 04. 2011 prestali považovať za poistencov štátu z dôvodu, že presiahli vek 26 rokov a boli považovaní v tomto období za samoplatiteľov. Zmenou legislatívy sa za uvedené obdobie opäť považujú za študentov.

V najbližších dňoch by mali títo poistenci obdržať informácie o výsledku ich ročného zúčtovania.

Postupne budú nasledovať aj ďalšie skupiny poistencov Union zdravotnej poisťovne, a.s..

Union Poisťovňa

Pomohla ti táto odpoveď?