Zdieľať

Union zdravotná poisťovňa, a.s. vykonala prvé ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 za svojich poistencov

Prvé ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 za svojich poistencov
V najbližších dňoch by mali títo poistenci obdržať informácie o výsledku ich ročného zúčtovania.
Prvé ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 za svojich poistencov

Prioritne išlo o skupinu študentov, ktorí sa od 01. 01. 2011 do 30. 04. 2011 prestali považovať za poistencov štátu z dôvodu, že presiahli vek 26 rokov a boli považovaní v tomto období za samoplatiteľov. Zmenou legislatívy sa za uvedené obdobie opäť považujú za študentov.

V najbližších dňoch by mali títo poistenci obdržať informácie o výsledku ich ročného zúčtovania.

Postupne budú nasledovať aj ďalšie skupiny poistencov Union zdravotnej poisťovne, a.s..

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na prepoistenie do Union zdravotnej poisťovne vám zostáva

  • 00 dní
Prejdite do zdravotnej poisťovne s dlhodobo najspokojnejšími poistencami.