Zdieľať

Union spája hospitalizované deti s ich rodičmi

Celé Slovensko a my všetci zvádzame ťažký boj s pandémiou, ktorá na nás číha kdekoľvek. Takmer všade, no najmä v zdravotníckych zariadeniach sú preto zavedené mimoriadne opatrenia, medzi ktoré patrí aj zákaz návštev.

Celé Slovensko a my všetci zvádzame ťažký boj s pandémiou, ktorá na nás číha kdekoľvek. Takmer všade, no najmä v zdravotníckych zariadeniach sú preto zavedené mimoriadne opatrenia, medzi ktoré patrí aj zákaz návštev. No aj v tomto ťažkom a krízovom období sú v nemocniciach, žiaľ hospitalizované aj deti, ktoré v súčasnosti nemôžu navštíviť ani ich rodičia. Pobyt v nemocnici je pre dieťa, ale aj pre celú jeho rodinu náročný zážitok. Odlúčenie dieťaťa od najbližších osôb, najmä od matky pôsobí veľmi negatívne. Dieťa potrebuje nepretržite veľa lásky, porozumenia, trpezlivosti a potrebuje pocit istoty a bezpečia.

„Práve preto je mimoriadne dôležité čo najviac podporovať kontakt dieťaťa s rodinou. Rozhodli sme sa detským oddeleniam v nemocniciach po celom Slovensku darovať tablety, prostredníctvom ktorých môžu hospitalizované deti kedykoľvek komunikovať so svojimi rodičmi. My v Union zdravotnej poisťovni meníme životy k lepšiemu a veríme, že tieto tablety pomôžu hospitalizovaným deťom lepšie zvládnuť pobyt v nemocnici a odlúčenie od svojich rodičov,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. Okrem tabletov Union zdravotná poisťovňa darovala nemocniciam aj ďalšie ochranné štíty na tvár pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa dostávajú do priameho kontaktu s potenciálne infikovanými.

„Každá pomoc, ktorá k nám prichádza je pre nás cenná. Toto obdobie ukázalo to ozajstné slovenské srdce. Národný ústav detských chorôb využije všetky dary transparentne a pomôžu tam kde najviac treba,“ uviedol doc. MUDr. Ladislav Kužela CSc., riaditeľ Národného ústavu detských chorôb. 

„Ďakujem veľmi pekne Union zdravotnej poisťovni za túto pomoc v podobe tabletu a ochranných štítov, ktoré budú využívať lekári detského kardiocentra,“ povedal generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, Ing. Mongi Msolly, MBA

Týmto sa pomoc Union zdravotnej poisťovne nekončí a už v súčasnosti pripravuje ďalšie rôzne formy podpory pre zdravotníkov a ako aj pre poistencov. Aj v týchto neľahkých časoch meníme životy k lepšiemu.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia