Zdieľať

Union pomáha bojovníkom v prvej línii proti koronavírusu

Slovensko a my všetci zvádzame ťažký boj s neviditeľným nepriateľom, ktorý môže na nás číhať kdekoľvek. V tomto ťažkom a krízovom období, aké naša krajina v novodobých dejinách ešte nezažila, stoja naši zdravotníci v prvej línií, kde denne bojujú za záchranu iných a pritom riskujú vlastné zdravie.

Darujeme 1000 ochranných štítov

Slovensko a my všetci zvádzame ťažký boj s neviditeľným nepriateľom, ktorý môže na nás číhať kdekoľvek. V tomto ťažkom a krízovom období, aké naša krajina v novodobých dejinách ešte nezažila, stoja naši zdravotníci v prvej línií, kde denne bojujú za záchranu iných a pritom riskujú vlastné zdravie.

Union zdravotná poisťovňa lekárom a zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa dostávajú do priameho kontaktu s potenciálne infikovanými v nemocniciach po celom Slovensku, daruje 1000 ochranných štítov na tvár. Na ochranu imunity dostanú zdravotníci a dobrovoľníci vo vybraných nemocniciach aj jednorazové balíčky s vitamínmi a občerstvením.

„V týchto náročných časoch chceme pomáhať a byť solidárni s tými, ktorí pracujú v prvej línii v boji s koronavírusom. Rozhodli sme sa preto pre adresnú pomoc, ktorú sme konzultovali s nemocnicami a zisťovali ich konkrétne potreby. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí denne pracujú v teréne za ich enormné nasadenie pri pomoci ochraňovať zdravie a životy nás všetkých,“ uviedla Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.

„Chcem sa poďakovať Union zdravotnej poisťovni, že na nás mysleli a v tejto náročnej dobe nám pomohli ochrannými pomôckami ako aj vitamínovými balíkmi. Veľmi pekne ďakujem,“ povedal riaditeľ Onkologického ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Juraj Kausitz, CSc.

„Ďakujeme Union zdravotnej poisťovni za ochranné štíty a podporné balíčky pre zamestnancov a dobrovoľníkov určených na triáži, teda na mieste prvého kontaktu s ochorením COVID-19 pre zdravotnícke zariadenia patriacie do siete AGEL SK,“ povedala Martina Pavlíková, hovorkyňa AGEL SK.

Týmto sa pomoc Union zdravotnej poisťovne nekončí a už v súčasnosti pripravuje ďalšie rôzne formy podpory zdravotníkom a našim poistencom. 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia