Zdieľať

Union poisťovňa prevzala portfólio neživotného poistného kmeňa Aegon

Union poisťovňa sa dohodla na prevode portfólia neživotného poistenia (poistenie majetku) zo spoločnosti AEGON Hungary Closed Company Ltd. Prevod bol schválený regulačným orgánom a do Unionu sa presunie takmer 18 000 zmlúv poistenia majetku.

Union poisťovňa sa dohodla na prevode portfólia neživotného poistenia (poistenie majetku) zo spoločnosti AEGON Hungary Closed Company Ltd. Prevod bol schválený regulačným orgánom a do Unionu sa presunie takmer 18 000 zmlúv poistenia majetku.

Predaj neživotného poistného Aegon je v súlade so strategickým cieľom poisťovne optimalizovať portfólio a alokovať kapitál v rámci svojich obchodných aktivít. V rámci tejto stratégie sa Aegon dohodol na predaji svojho poistného kmeňa Union poisťovni. Union má vyše 25 ročné skúsenosti v oblasti poisťovania nehnuteľností a domácností. Pravidelne prináša servisné a produktové inovácie a od roku 1997 je dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Achmea.

Poistné podmienky ostávajú nezmenené

Zmluvné poistené podmienky ostávajú naďalej v platnosti. Všetky povinnosti a záväzky vyplývajúce z uzatvorených poistných zmlúv prechádzajú od 6. 9. na poisťovňu Union.

Zmena čísla bankového účtu

Svoje poistné za produkt DOM KOMPLET už, prosím, uhrádzajte na nové číslo bankového účtu Union poisťovne:
SK59 1111 0000 0066 0054 7090.

Úhrada poistného poštovým poukazom

Union poisťovňa prevzala bankové účty, ktoré používala spoločnosť Aegon na úhradu poistného. Poistné za produkt DOM KOMPLET je preto potrebné uhradiť poštovým poukazom, ktorý ste obdržali z Aegonu. Úhrada poistného prostredníctvom poštového poukazu z Aegonu príde na bankový účet vedený v Union poisťovni.

Poštové poukazy na úhradu poistného budeme automaticky zasielať klientom až k predpisom poistného, ktoré sú splatné od 1.1.2020 (vrátane).

Klientsky servis

Servis poistných zmlúv prechádza pod správu Union poisťovne a pre klientov už nebude dostupná služba WebKlient. Naďalej sa však môžete obrátiť na svojho osobného finančného sprostredkovateľa. K dispozícii je vám aj takmer 40 pobočiek Unionu po celom Slovensku.

V prípade akýchkoľvek otázok či požiadaviek spojených s vaším poistením už kontaktujte Zákaznícke centrum Union poisťovne:  

Poistné udalosti môžete v Union poisťovni nahlásiť:

 • prostredníctvom online formulára – najpohodlnejší a najrýchlejší spôsob (odporúčame)
 • telefonicky na čísle Zákazníckeho centra 0850 111 211,
 • prostredníctvom e-mailu na adresu union@union.sk,
 • cez 24 hodinovú asistenčnú službu EuroCross na technical@eurocross.cz, telefonicky +420 296 339 644, alebo faxom na číslo +420 296 339 630,
 • osobne na ktorejkoľvek pobočke Unionu,
 • zaslaním tlačového formulára poštou (Karadžičova 10, 813 60 Bratislava).

Viac informácií k hláseniu škodovej udalosti nájdete tu.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia