Zdieľať

Union poisťovňa prevzala portfólio neživotného poistného kmeňa Aegon

Union poisťovňa sa dohodla na prevode portfólia neživotného poistenia (poistenie majetku) zo spoločnosti AEGON Hungary Closed Company Ltd. Prevod bol schválený regulačným orgánom a do Unionu sa presunie takmer 18 000 zmlúv poistenia majetku.

Union poisťovňa sa dohodla na prevode portfólia neživotného poistenia (poistenie majetku) zo spoločnosti AEGON Hungary Closed Company Ltd. Prevod bol schválený regulačným orgánom a do Unionu sa presunie takmer 18 000 zmlúv poistenia majetku.

Predaj neživotného poistného Aegon je v súlade so strategickým cieľom poisťovne optimalizovať portfólio a alokovať kapitál v rámci svojich obchodných aktivít. V rámci tejto stratégie sa Aegon dohodol na predaji svojho poistného kmeňa Union poisťovni. Union má vyše 25 ročné skúsenosti v oblasti poisťovania nehnuteľností a domácností. Pravidelne prináša servisné a produktové inovácie a od roku 1997 je dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Achmea.

Poistné podmienky ostávajú nezmenené

Zmluvné poistené podmienky ostávajú naďalej v platnosti. Všetky povinnosti a záväzky vyplývajúce z uzatvorených poistných zmlúv prechádzajú od 6. 9. na poisťovňu Union.

Zmena čísla bankového účtu

Svoje poistné za produkt DOM KOMPLET už, prosím, uhrádzajte na nové číslo bankového účtu Union poisťovne:
SK59 1111 0000 0066 0054 7090.

Úhrada poistného poštovým poukazom

Union poisťovňa prevzala bankové účty, ktoré používala spoločnosť Aegon na úhradu poistného. Poistné za produkt DOM KOMPLET je preto potrebné uhradiť poštovým poukazom, ktorý ste obdržali z Aegonu. Úhrada poistného prostredníctvom poštového poukazu z Aegonu príde na bankový účet vedený v Union poisťovni.

Poštové poukazy na úhradu poistného budeme automaticky zasielať klientom až k predpisom poistného, ktoré sú splatné od 1.1.2020 (vrátane).

Klientsky servis

Servis poistných zmlúv prechádza pod správu Union poisťovne a pre klientov už nebude dostupná služba WebKlient. Naďalej sa však môžete obrátiť na svojho osobného finančného sprostredkovateľa. K dispozícii je vám aj takmer 40 pobočiek Unionu po celom Slovensku.

V prípade akýchkoľvek otázok či požiadaviek spojených s vaším poistením už kontaktujte Zákaznícke centrum Union poisťovne:  

Poistné udalosti môžete v Union poisťovni nahlásiť:

 • prostredníctvom online formulára – najpohodlnejší a najrýchlejší spôsob (odporúčame)
 • telefonicky na čísle Zákazníckeho centra 0850 00 33 33,
 • prostredníctvom e-mailu na adresu union@union.sk,
 • cez 24 hodinovú asistenčnú službu EuroCross na technical@eurocross.cz, telefonicky +420 296 339 644, alebo faxom na číslo +420 296 339 630,
 • osobne na ktorejkoľvek pobočke Unionu,
 • zaslaním tlačového formulára poštou (Karadžičova 10, 813 60 Bratislava).

Viac informácií k hláseniu škodovej udalosti nájdete tu.

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.