Zdieľať

Syndróm FOMO – fear of missing out: Ako sa pred ním chrániť?

fear of missing out
FOMO alebo „strach z premeškania“ je reálny fenomén, ktorým sa treba vážne zaoberať. Stáva sa totiž čoraz bežnejším a do života mladých ľudí používajúcich sociálne siete vnáša značný stres. Najhoršie je, že obeťou syndrómu FOMO sa staneme veľmi ľahko, dokonca o tom ani nemusíme tušiť. Jednoducho nás vtiahne ako čierna diera.
fear of missing out
V článku si prečítate:

Čo treba vedieť o FOMO? Ako používať sociálne siete, aby negatívne neovplyvnili naše šťastie?

Strach z premeškania

Strach z premeškania sa týka pocitu, že ostatní sa viac bavia, žijú lepšie životy alebo zažívajú lepšie veci ako my. Jednoducho, máme dojem, že sme niečo premeškali, že nie sme takí dobrí ako ostatní. Tento stav zahŕňa hlboký pocit závisti a ovplyvňuje sebaúctu. Najčastejšie sa spomína v súvislosti so stránkami sociálnych médií.

FOMO nie je len pocit, že by ste mohli niečo robiť lepšie, ale je to pocit, že prichádzate o niečo dôležité, čo práve teraz zažívajú ostatní. Môže sa to týkať čohokoľvek – od narodeninovej párty až po povýšenie v práci – vždy to zahŕňa pocit bezmocnosti, že prichádzate o niečo veľké.

FOMO nie je nový fenomén, ale sociálne siete ho zvýraznili

Aj keď sa o tomto fenoméne začalo vo veľkom rozprávať pred pár rokmi, syndróm ako taký je starý. Dokonca sa dá predpokladať, že existuje už celé stáročia, dokonca dôkazy FOMO môžeme vidieť v starovekých textoch. Názov fear of missing out vytvoril marketingový stratég Dr. Dan Herman.

Nástupom sociálnych médií sa stal fenomén FOMO zreteľnejším a tým pádom aj častejšie skúmaným. Zaujímavé je, že sociálne siete urýchlili FOMO nie jedným, ale hneď niekoľkými spôsobmi. Skresľuje zmysel pre to, čo je „normálne“, navodí pocit, že sme na tom horšie ako naši rovesníci. Stačí vidieť fotografie priateľov, ako si užívajú chvíle bez nás.

Len málokto si pri listovaní sociálnymi médiami uvedomí, že mnohé fotografie sú inscenované, dotvorené, upravené, a tak sociálne médiá vytvorili platformu na chválenie sa, ukazovanie falošnej dokonalosti. Potom sa ocitneme v situácii, že vlastnú reálnu skúsenosť alebo zážitok porovnávame s nereálnym dokonalým obrazom, ktorý vidíme na sociálnych sieťach.

Na liečbu psychických ochorení máte nárok z verejného zdravotného poistenia

Máme zazmluvnené stovky psychiatrických a psychologických ambulancií po celom Slovensku. Pomôžeme vám vyhľadať odbornú psychologickú alebo psychiatrickú pomoc.

Aké výsledky priniesli výskumy zamerané na syndróm FOMO?

Celkový pohľad na doposiaľ realizované štúdie vôbec nie je lichotivý a mnohé ďalšie prebiehajú. Faktom je, že existuje veľa negatívnych účinkov FOMO a tento syndróm je bežnejší, ako by sme očakávali.

Nie je prekvapením, že medzi najviac ovplyvnené osoby strachom z premeškania patria dospievajúci, ktorí často používajú sociálne siete. Zaujímavé a zároveň kontraproduktívne je, že FOMO pôsobí ako mechanizmus, ktorý spúšťa ešte vyššie využívanie sociálnych sietí (aj preto sa o tomto fenoméne hovorí ako o závislosti). Bludný kruh sa uzatvára: zvýšené používanie sociálnych médií vedie k vyššej miere stresu spôsobeného syndrómom FOMO.

Ďalšia štúdia publikovaná v Computers in Human Behavior poukázala na niekoľko trendov spojených s FOMO. Vedci zistili, že strach z premeškania súvisí s nižším pocitom uspokojenia vlastných potrieb, ako aj s nižšou životnou spokojnosťou vo všeobecnosti.

Prečo je fenomén FOMO nebezpečný?

Okrem pocitu nespokojnosti so sebou, nešťastia, ba až zlyhania, faktor FOMO vedie k nezdravému a často riskantnému správaniu sa. Nahromadenie extrémnej úzkosti z FOMO má za následok výrazný stres, ktorý môže vyžadovať určitú formu terapie. Inak trpí sebavedomie a nie sú nezvyčajné ani problémy so sebapoškodzovaním či pokusy siahnuť si na život.

Fenomén FOMO: príznaky

Obávate sa, že aj vy trpíte syndrómom FOMO? Tu sú najčastejšie príznaky:

Vždy hovoríte ÁNO

V mnohých prípadoch je skvelé povedať áno. Avšak ak hovoríte ÁNO na všetko, môže to byť aj príznakom FOMO. Nebojte sa odmietnuť, nesúhlasiť či vynechať nejakú udalosť. Je to vaše vlastné rozhodnutie.

Cítite sa vylúčený z nejakej aktivity

Byť vylúčený z nejakej činnosti je veľmi nepríjemné. Môže to mať mnoho rôznych podôb, napríklad, že známy vás vynechal z okruhu priateľov, ktorým sprístupnil nejaký status, alebo že vaši kolegovia diskutujú o najnovších správach, o ktorých neviete, a tak sa neviete ani zapojiť. Výsledkom sú negatívne emócie a úzkosť.

Nie ste spokojní s vlastným životom

Viaceré štúdie potvrdili jasnú súvislosť medzi nízkou životnou spokojnosťou a FOMO. Čím viac používate sociálne médiá, tým môže byť pocit nespokojnosti s vlastným životom markantnejší.

Bez sociálnych sietí ste nesvoj/a

Všimli ste si, že keď nemáte prístup k sociálnym sieťam, ste nepokojní, nervózni či úplne bez života?
Potrebujete v priebehu celého dňa sledovať statusy, ktoré pridávajú ostatní? V tomto prípade už hovoríme o závislosti, ktorá obmedzuje bežný každodenný život a ktorú je vhodné riešiť v spolupráci s psychoterapeutom.

Syndróm lesklých predmetov

Snažíte sa fungovať v súlade s najnovšími trendmi a o chvíľu ich rýchlo opustíte, aby ste sa vrhli na ďalšie? Toto je príkladom syndrómu lesklých predmetov. Inými slovami – ide o neschopnosť sústrediť sa na konkrétny predmet, projekt alebo záujem dlhší čas. Rýchlo sa presuniete do ďalšieho nového dobrodružstva.

Znepokojuje vás názor iných ľudí

Zaujíma vás, čo si ostatní o vás myslia? Obliekate sa a upravujete tak, ako sa to páči vašim známym, kamarátkam, rodine? Správate sa spôsobom, akým chcú ostatní? Kde ste nechali sami seba?

Túžite byť neustále obklopení inými ľuďmi

Túžba mať stále okolo seba priateľov, kolegov alebo spolupracovníkov je znakom toho, že trpíte FOMO syndrómom.

Máte nedostatok spánku

Nedostatok spánku, únava alebo značné množstvo stresu sú indikátorom FOMO. Štúdia z roku 2018 publikovaná v Motivation and Emotion ukázala, že na FOMO sú náchylnejší ľudia, ktorí majú problémy so spánkom, únavou alebo majú značné množstvo stresu.

Zdroj: Adobe Stock

Ako sa chrániť pred fenoménom FOMO?

Výskum ukazuje, že strach z premeškania môže prameniť z nešťastia a nespokojnosti so životom a že tieto pocity nás často poháňajú k väčšiemu využívaniu sociálnych médií.

Na druhej strane: väčšia angažovanosť v sociálnych médiách môže vyvolať, že sa zo seba a svojich životov budeme cítiť horšie, nie lepšie. Pochopenie fenoménu FOMO je skvelým prvým krokom k jeho prekonaniu. Čo pomáha?

Zmeňte svoje zameranie

Zmeňte pohľad na život. Nesústreďte sa na to, čo vám chýba, všímajte si, čo máte. Vyhoďte zo zoznamu priateľov osoby, ktoré majú tendenciu chváliť sa, a tých, ktorí vás nepodporujú.

Zmeňte tiež nastavenie svojich informačných kanálov tak, aby nezobrazovali to, čo spúšťa vaše FOMO. Snažte sa odhaliť, čo konkrétne kazí vašu radosť online. Vyberte si veci, ktoré vás robia šťastnými.

Hľadajte skutočné kontakty

Väčšina z nás, keď cíti úzkosť, hľadá kontakt s inými osobami alebo osobou. Pocitom osamelosti alebo vylúčenia nám mozog hovorí, že chceme kvalitnejšie kontakty s druhými ľuďmi a zvýšiť svoj pocit spolupatričnosti.

Žiaľ, sociálne médiá nie sú vždy spôsobom, ako nájsť plnohodnotný kontakt s inou osobu. Lepší nápad je osobné stretnutie s osobou, ktorej dôverujete a s ktorou a cítite dobre.

 

Sústreďte sa na vďačnosť

Štúdie ukazujú, že keď sa naučíme byť vďační a dávať to najavo, budeme šťastnejší a spokojnejší s vlastným životom. Stačí povedať ostatným, čo si na nich ceníme, a hneď bude život krajší.

Touto fintou sa sústredíte na hojnosť, ktorú už máte. Nepotrebujete závidieť ani byť sklamaní tým, čo nemáte a čo majú iní.

Premýšľajte o veciach, za ktoré ste vo svojom živote vďační. Uvidíte svet z úplne inej perspektívy. A to je tá skutočná perspektíva, nie obraz, ktorý vám dávajú sociálne siete. V každom prípade, ak máte nízke sebavedomie, cítite sa o čosi ochudobnený v porovnaní s inými osobami, trpíte úzkosťami, neváhajte vyhľadať psychoterapeuta. Nenechajte sociálne médiá manipulovať vaším cenným životom.

Union zdravotná poisťovňa pravidelne prináša zaujímavé informácie pre širokú verejnosť aj na tému duševného zdravia.

Autorka: Sabína Zavarská

Odbornú kontrolu zabezpečila Mgr. Alexandra Kaiser, klinická psychologička (znalkyňa v odbore psychológia, odvetvia klinická psychológia detí, klinická psychológia dospelých, psychológia sexuality).

Zdroje: 

https://www.verywellmind.com/how-to-cope-with-fomo-4174664

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8283615/https://olup-prednahora.sk/aktuality/blog/syndrom-fomo-trapi-aj-vas/

https://www.verywellfamily.com/how-fomo-impacts-teens-and-young-adults-4174625

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.