Zdieľať

Súťaž: Grand výhra so životným poistením

Union poistovňa vyhlasuje súťaž "Grand výhra so životným poistenim", ktora bude prebiehať v termíne od 1.9.2014 do 15.12.2014.

 

Union poistovňa vyhlasuje súťaž „Grand výhra so životným poistenim“, ktora bude prebiehať v termíne od 1.9.2014 00:00 do 15.12.2014 do 23:59 hod. Súťaže sa môže zúčastnit každý, kto si v danom termíne uzavrie nové životné poistenie Grand Duo life a každý, komu v Union poisťovni končí životné poistenie alebo jeho doba platenia a uzavrie si nové.Spomedzi súťažiacich, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži, bude vyžrebovaných 10 výhercov, z ktorých každý získa 1 výhru v hodnote 350,00 EUR vo forme mimoriadneho poistného. Výhercovia budú vyžrebovaní najneskôr do 15.1. 2015 a Union poistovňa zverejní mená výhercov  do 5 dní odo dňa žrebovania na svojom webovom sídle.

Viac informácií o súťaži vyhlásenej Union poisťovňou, a.s. a o podmienkach priebehu a účasti, nájdete v štatúte súťaže.

Leták k súťaži si môžete stiahnuť tu >>

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.