Zdieľať

Súťaž: Grand výhra so životným poistením

Union poistovňa vyhlasuje súťaž "Grand výhra so životným poistenim", ktora bude prebiehať v termíne od 1.9.2014 do 15.12.2014.

 

Union poistovňa vyhlasuje súťaž „Grand výhra so životným poistenim“, ktora bude prebiehať v termíne od 1.9.2014 00:00 do 15.12.2014 do 23:59 hod. Súťaže sa môže zúčastnit každý, kto si v danom termíne uzavrie nové životné poistenie Grand Duo life a každý, komu v Union poisťovni končí životné poistenie alebo jeho doba platenia a uzavrie si nové.Spomedzi súťažiacich, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži, bude vyžrebovaných 10 výhercov, z ktorých každý získa 1 výhru v hodnote 350,00 EUR vo forme mimoriadneho poistného. Výhercovia budú vyžrebovaní najneskôr do 15.1. 2015 a Union poistovňa zverejní mená výhercov  do 5 dní odo dňa žrebovania na svojom webovom sídle.

Viac informácií o súťaži vyhlásenej Union poisťovňou, a.s. a o podmienkach priebehu a účasti, nájdete v štatúte súťaže.

Leták k súťaži si môžete stiahnuť tu >>

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na prepoistenie do Union zdravotnej poisťovne vám zostáva

  • 00 dní
Prejdite do zdravotnej poisťovne s dlhodobo najspokojnejšími poistencami.