Zdieľať

Súťaž: Grand výhra so životným poistením

Union poistovňa vyhlasuje súťaž "Grand výhra so životným poistenim", ktora bude prebiehať v termíne od 1.9.2014 do 15.12.2014.

 

Union poistovňa vyhlasuje súťaž „Grand výhra so životným poistenim“, ktora bude prebiehať v termíne od 1.9.2014 00:00 do 15.12.2014 do 23:59 hod. Súťaže sa môže zúčastnit každý, kto si v danom termíne uzavrie nové životné poistenie Grand Duo life a každý, komu v Union poisťovni končí životné poistenie alebo jeho doba platenia a uzavrie si nové.Spomedzi súťažiacich, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži, bude vyžrebovaných 10 výhercov, z ktorých každý získa 1 výhru v hodnote 350,00 EUR vo forme mimoriadneho poistného. Výhercovia budú vyžrebovaní najneskôr do 15.1. 2015 a Union poistovňa zverejní mená výhercov  do 5 dní odo dňa žrebovania na svojom webovom sídle.

Viac informácií o súťaži vyhlásenej Union poisťovňou, a.s. a o podmienkach priebehu a účasti, nájdete v štatúte súťaže.

Leták k súťaži si môžete stiahnuť tu >>

Martina Harsanyiova

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.