Zdieľať

Prieskum spokojnosti klientov Union zdravotnej poisťovne

Prieskum spokojnosti pre klientov Union zdravotnej poisťovne, a.s., ktorý sa koná 30. 06. 2014 - 28. 08. 2014.

 

Počas nasledujúcich dní (od 30. 06. 2014 do 28. 08. 2014 vrátane) bude prebiehať prieskum spokojnosti klientov Union zdravotnej poisťovne, a.s. Klienti budú v danom termíne oslovení telefonicky, operátormi zákazníckeho centra Union zdravotnej poisťovne, a.s. Účasťou na prieskume bude každý klient zaradený do zlosovania o 3 zaujímavé relaxačné pobyty pre dve osoby. Viac informácií o priebehu prieskumu a vyhlásenej súťaži nájdete v priloženom štatúte.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.