Zdieľať

Prieskum spokojnosti klientov Union zdravotnej poisťovne

Prieskum spokojnosti pre klientov Union zdravotnej poisťovne, a.s., ktorý sa koná 30. 06. 2014 - 28. 08. 2014.

 

Počas nasledujúcich dní (od 30. 06. 2014 do 28. 08. 2014 vrátane) bude prebiehať prieskum spokojnosti klientov Union zdravotnej poisťovne, a.s. Klienti budú v danom termíne oslovení telefonicky, operátormi zákazníckeho centra Union zdravotnej poisťovne, a.s. Účasťou na prieskume bude každý klient zaradený do zlosovania o 3 zaujímavé relaxačné pobyty pre dve osoby. Viac informácií o priebehu prieskumu a vyhlásenej súťaži nájdete v priloženom štatúte.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hodnota vášho bývania medziročne stúpla o 18 %.
A čo vaša poistka?

Ak je poistná suma nižšia ako hodnota majetku, v prípade škodovej udalosti sa môže stať, že vyplatená poistná suma vám nebude stačiť na úplnú obnovu poistenej veci. 

Zistite, koľko by vás stálo poistenie nehnuteľnosti pri jej aktuálnej hodnote.