Zdieľať

Nová online pobočka už aj pre platiteľov poistného

Online pobočka ušetríte čas, peniaze aj životné prostredie, keďže nie sú potrebné papierové tlačivá ani návštevy kontaktných miest.

V záujme skvalitňovania online služieb prinášame platiteľom poistného nový internetový portál s novými službami. Výrazne tak ušetríte čas, peniaze aj životné prostredie, keďže nie sú potrebné papierové tlačivá ani návštevy kontaktných miest. 

Funkcie online pobočky

V Online pobočke môžete pohodlne podávať:

 • mesačný výkaz – dávka 514
 • oznámenie zamestnávateľa – dávka 601
 • mesačný výkaz z príjmu z dividendy – dávka 590
 • námietku k výkazu nedoplatkov
 • námietku k ročnému zúčtovaniu

 

K dispozícii máte aj online požiadanie o:

 • vrátenie preplatku
 • splátkový kalendár
 • vydanie potvrdenia o neevidovaní pohľadávky *
 • vydanie potvrdenia k verejnému obstarávaniu *

* Potvrdenie si môžete do jednej hodiny prevziať a vytlačiť v Online pobočke. Podľa zvoleného typu notifikácie (sms / email) Vás budeme informovať o výsledku.

 

Prezerajte si jednoducho cez internet:

 • prehľad ročných zúčtovaní zdravotného poistenia
 • prehľad základných údajov (výplatné termíny, bankové spojenie a kontaktné osoby)

 

Prihlásenie

 • otvorte Online pobočku
 • zadajte prihlasovacie meno, heslo a PIN a kliknite na „Vstúpiť“

 

Registrácia

 • otvorte Online pobočku
 • zvoľte správnu kategóriu a pokračujte podľa inštrukcií
 • po získaní prístupových údajov sa môžete prihlásiť

 

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok a podnetov kontaktujte naše zákaznícke centrum v pracovných dňoch v čase od 07:30 do 18:00 na telefónnom čísle 0850 003 333, e-mailom na union@union.sk, alebo jednoducho vyplňte kontaktný formulár a budeme Vás kontaktovať. 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia