Zdieľať

Nenašli ste v doručenej pošte Váš e-mail k poistke?

Ak používate Gmail, je možné, že email k poistke nájdete pod novým usporiadaním doručenej pošty.

 

Ak používate Gmail, je možné, že email k poistke nájdete pod novým usporiadaním doručenej pošty. Google v službe Gmail ešte v polovici roka 2013 zaviedol novú automatickú kategorizáciu doručených správ. Aj napriek tomu, že to bolo pomerne dávno, o tejto zmene stále nevie mnoho ľudí. Je to hlavne z dôvodu, že Google zavádza túto úpravu postupne, nie naraz pre všetkých používateľov. 

 

E-mail s poistkou nemám v doručenej pošte

Ak ste si u nás uzatvorili poistenie online a nenašli ste potvrdzujúci e-mail s dokumentmi v doručenej pošte, s najväčšou pravdepodobnosťou Vám ju Gmail zaradil do jednej z nových kategórií: Propagácie, alebo Aktualizácie.

Ak máte pôvodný vzhľad Gmail-u a nemáte v hornej lište nové záložky Hlavné / Sociálne siete / Propagácie / Aktualizácie, e-mail s poistkou by ste mali nájsť v ľavom menu v záložke Propagácie, prípadne Aktualizácie.

 

Ak už využívate nový vzhľad Gmail-u, náš e-mail nájdete takto:

1. V záložke Propagácie alebo Aktualizácie Vám Gmail signalizuje novú poštu.

2. Kliknite na záložku Propagácie alebo Aktualizácie a otvorte si e-mail s poistkou od odosielateľa union.

Viac o automatickom zaraďovaní pošty do záložiek v službe Gmail si môžete prečítať TU, alebo si pozrite nasledujúce video (video je v anglickom jazyku).

 

E-mail s poistkou nie je ani v ostatných kategóriách

 • skontrolujte si priečinok na Spam,
 • alebo kontaktujte naše Zákaznícke centrum na tel. č. 0850 111 211 alebo e-mailom na union@union.sk a požiadajte o opätovné zaslanie dokumentov. Náš pracovník s vami overí správnosť e-mailovej adresy a dokumenty pošle znova.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia