Zdieľať

Nebol vám doručený e-mail s poistkou a používate GMAIL ?

Ak ste používateľom Gmailu, je možné že e-mail s dokumentmi k poistke skončil pod novým usporiadaným pošty, pravdepodobne ju zaradil do jednej z nových kategórií: Reklamy, alebo Automatické.

Ak ste používateľom Gmailu, je možné že e-mail s dokumentmi k poistke skončil v jednej z kategórií správ: Reklamy, alebo Automatické. Toto usporiadanie pošty sa primárne opiera o automatické triedenie e-mailov a ich okamžitý presun na konkrétnu kartu. Tento proces automatizácie, nie je zďaleka stopercentný a i napriek všetkej našej snahe ho nevieme ovplyvniť.

 

Ako Gmail kategorizuje doručenú poštu?

Usporiadanie pozostáva z 5 kategórií:

 1. Hlavné: tu sa nachádzajú prioritné e-maily, vaše osobné konverzácie a správy od rodiny, priateľov a kontaktov, ktoré sa nezobrazujú v iných priečinkoch. Sú tu tiež správy označené s hviezdičkou, ak si to nenastavíte inak.
 2. Siete: e-maily zo sociálnych sietí a pod. médií (napr. Facebook, LinkedIn, Twitter, WordPress, Google+,…).
 3. Reklamy: miesto kde sa zhromažďujú všetky marketingové, ponukové a propagačné e-maily. Práve v tejto záložke pravdepodobne nájdete e-mail od nás.
 4. Automatické: tu sa zhromažďujú všetky automaticky generované osobné aktualizácie vrátane faktúr, príjmových dokladov, potvrdení, rezervácií a výpisov.
 5. Fóra: správy zo všetkých fór.

 

Viac informácií o nastaveniach Gmail kariet a štitkov nájdete tu.

 

Postup ako nájsť e-mail s poistkou:

Ak ste nenašli e-mail s dokumentmi v žiadnej z uvedených kategórií, je možné, že sa dostal do schránky s nevyžiadanou poštou, tzv. SPAMom. Niektoré e-mailové servery (napr. gmail.com, azet.sk, zoznam.sk) často umiestňujú automatické odpovede do SPAM priečinku. Jednoduchým označením správy, že nejde o SPAM viete e-mailovú správu presunúť do priečinku „Doručená pošta“.

 

Nenašli ste e-mail po kontrole všetkých priečinkov v doručenej pošte?

Kontaktujte naše Zákaznícke centrum na tel. č. 0850 111 211 alebo e-mailom na union@union.sk a požiadajte o opätovné zaslanie dokumentov. Náš pracovník s vami overí správnosť e-mailovej adresy a dokumenty pošle znova.

Kde nájdete e-mail od nás? Hľadajte v sekciách

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia