Zdieľať

Náhradné ubytovanie pri poistení majetku: Čo vám garantuje

Poistenie majetku by malo byť nevyhnutnosťou pre každého. Union poisťovňa vám v rámci svojho majetkového poistenia UniDom ponúka novinku, ktorou je náhradné ubytovanie v prípade požiaru, záplav alebo iných udalostí.

Život nás naučil, že nič nie je zadarmo. Drvivú väčšinu z nás stálo nadobudnutie vlastného bývania nemálo úsilia a v neposlednom rade aj peňazí. Dôležitosť chránenia svojho majetku prostredníctvom poistenia by sme preto rozhodne nemali podceňovať.

Stačí jediná nešťastná náhoda alebo rozzúrený živel a všetko, o čo sme sa tak krvopotne snažili, sa nám zrúti pred očami. Čo v takom prípade rozhodne o tom, či to bude len dočasná nepríjemnosť alebo tragédia, ktorá vám môže navždy zničiť život? Asi ste už aj sami uhádli, že ten rozdiel sa volá poistenie majetku. 🙂

Prečo práve Union poistenie?

Okrem takmer dvadsaťročných skúseností s poisťovaním bytov, domov či domácností, ponúka poisťovňa Union široký výber poistných produktov v podobe poistenia domácnosti, poistenia domu a bytu či poistenia chaty a záhrady.

Za ten čas sme vyriešili poistné udalosti pre takmer 3000 z vás a verte nám, vieme veľmi dobre, čo pre vás znamená domov. Aj to množstvo skúseností nám umožňuje analyzovať a zvažovať, ako by sme vám vedeli pomôcť ešte viac. Ako naplniť potreby našich klientov. A práve preto sme prišli s novinkou v rámci majetkového poistenia UniDom.

 

V čom spočívajú výhody poistenia UniDom

Aby ste sa cítili naozaj plne chránení, Union poisťovňa vám tento rok prináša novinku v podobe poskytnutia náhradného ubytovania až do výšky 10 000 EUR. Tento benefit je výhodný najmä v prípadoch, keď sú poistnou udalosťou záplavy či iné živelné udalosti, po ktorých zostane väčšina príbytkov neobývateľných.

Vyberte si spôsob, ktorý sa v prípade núdze spoľahlivo postará nielen o vaše kráľovstvo, ale poskytne dostatočnú oporu aj vám. Práve novinka UniDom vám poskytne záruku, že nikdy neostanete bez strechy nad hlavou, a to už aj v tom najnižšom balíku. Držíme vám palce, aby ste túto možnosť nikdy nemuseli využiť. Ale nebude sa vám predsa ľahšie zaspávať s vedomím, že je vám neustále k dispozícii?

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia