Zdieľať

Informácie k ročnému zúčtovaniu 2012

Informácie pre platiteľov poistného k zasielaniu súhrnného výkazu za rok 2012.

 

Union zdravotná poisťovňa, a. s. oznamuje svojim platiteľom poistného – zamestnávateľom, že nie sú povinní zasielať do zdravotnej poisťovne Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania“ za rok 2012 (tzv. „ročný súhrnný výkaz“).

Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2012 použije zdravotná poisťovňa údaje oznámené platiteľmi poistného v mesačných výkazoch.

Martina Harsanyiova