Zdieľať

Informácie k ročnému zúčtovaniu 2012

Informácie pre platiteľov poistného k zasielaniu súhrnného výkazu za rok 2012.

 

Union zdravotná poisťovňa, a. s. oznamuje svojim platiteľom poistného – zamestnávateľom, že nie sú povinní zasielať do zdravotnej poisťovne Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania“ za rok 2012 (tzv. „ročný súhrnný výkaz“).

Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2012 použije zdravotná poisťovňa údaje oznámené platiteľmi poistného v mesačných výkazoch.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na prepoistenie do Union zdravotnej poisťovne vám zostáva

  • 00 dní
Prejdite do zdravotnej poisťovne s dlhodobo najspokojnejšími poistencami.