Zdieľať

Domácnostiam hrozí najmä vytopenie a krádež

Domácnostiam hrozí najmä vytopenie a krádež
Vedeli ste, že viac ako 30 % škôd v slovenských domácnostiach spôsobuje vytopenie bytu či domu vodou z vodovodných kohútikov, radiátorov a práčok? Vyplýva to z dlhoročných štatistík poistných udalostí poisťovne Union.
Domácnostiam hrozí najmä vytopenie a krádež

Takmer 17 % škôd majú na svedomí živelné udalosti (napr. požiar, blesk, víchrica). Vysoký podiel na škodách má aj vlámanie a krádežzariadenia domácnosti. Na vlámanie síce pripadá len každá deviata škoda  (11 %), avšak v peňažnom vyjadrení každé štvrté vyplatené euro. Nezanedbateľné sú  aj škody spôsobené na majetku a zdraví tretej strane (13 %), napr. vytopenie susedov, pád škridly na cudzie auto a pod.

 

Ak sa aj vy chystáte na niekoľko dní opustiť svoj domov, možno sa vám zíde zopár rád, ako lepšie ochrániť váš majetok počas neprítomnosti:

 • Nedávajte najavo, že byt/dom je opustený. Netreba pozastierať všetky záclony a rolety, ani informovať „priateľov“ na sociálnych sieťach o tom, kam a najmä kedy opúšťate svoj domov.
 • Poproste dôveryhodných ľudí (susedov, príbuzných, známych), aby vám z času na čas vybrali zo schránky poštu a skontrolovali byt. Ideálne vo večerných hodinách, kedy zapínaním svetiel vytvoria dojem, že je dom/byt obývaný.
 • Neuľahčite situáciu zlodejom. Netreba nechávať kľúče pod rohožkou alebo na iných, ľahko dostupných miestach. Nenechávajte doma väčšiu finančnú hotovosť
 • Zatvorte hlavný uzáver vody, prípadne aj plynu
 • Vypnite z elektriny spotrebiče, ktoré počas vašej neprítomnosti nemusia „pracovať“ (napr. TV, DVD, počítač ai.)
 • Pred odchodom sa ubezpečte, že ste vypli svetlá a uzavreli vodovodné kohútiky v kuchyni a kúpeľni
 • Ak cestujete na dlhšiu dobu, zvážte kúpu bezpečnostných dverí a zámkov
 • Škody spôsobené živelnými udalosťami, vodou, požiarom alebo zlodejmi pokryje kvalitné poistenie domácnosti, ktoré si môžete uzatvoriť v Union poisťovni pohodlne cez telefón na čísle 0850 111 211 alebo rýchlo a výhodne online.

Online poistenie majetku rýchlo a jednoducho z pohodlia domova

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia