Zdieľať

Antikoncepcia: Áno alebo nie?

antikoncepcia ano alebo nie

Antikoncepcia alebo spôsob ako zabrániť neželanému tehotenstvu je témou, ktorá rozdeľuje aj spája. Je veľa spôsobov a metód, niektoré sú spoľahlivé, iné menej. Ako sa v tom orientovať?

antikoncepcia ano alebo nie

Antikoncepcia alebo spôsob ako zabrániť neželanému tehotenstvu je témou, ktorá rozdeľuje aj spája. Je veľa spôsobov a metód, niektoré sú spoľahlivé, iné menej. Ako sa v tom orientovať?

 

Základné rozdelenie

To najzákladnejšie delenie antikoncepcie je podľa pohlaví na mužskú a ženskú. Ďalej poznáme prirodzené, bariérové, hormonálne či chemické druhy antikoncepcie. Aby bol zoznam úplný, treba spomenúť aj sterilizáciu či kontroverznú “tabletku po”. 

Pohlavný život je úzko spojený so zodpovednosťou. Hoci sa nejedná o nič príjemné, preventívna prehliadka u gynekológa by mala byť pre každú ženu rutinou, či už potomstvo plánuje v blízkej budúcnosti alebo nad ním vôbec nepremýšľa. V spojitosti s výberom vhodného typu antikoncepcie sa využíva hodnotenie spoľahlivosti jednotlivých druhov a to sa deje pomocou Pearlovho indexu. Ide o číslo, ktoré ukazuje na počet tehotenstiev počas jedného roka na vzorke 100 žien, ktoré používali rovnakú konkrétnu antikoncepčnú metódu. Čím nižšie dané číslo je, tým je metóda spoľahlivejšia.

 

Prirodzená a bariérová antikoncepcia

Bariérová antikoncepcia vo forme kondómov patrí medzi najpoužívanejšie metódy a pri správnom použití má 88 % úspešnosť. Jej výhoda spočíva v účinnom spôsobe ochrany pred pohlavne prenosnými chorobami. Ide o mužský typ antikoncepcie, dnes sa však už dajú kúpiť aj kondómy pre ženy, ich dostupnosť však  nie je taká frekventovaná. Nevýhodou je častá alergia na latex alebo aj fakt, že narúša intimitu medzi partnermi.

Prirodzené metódy antikoncepcie sú často zaznávané pre svoju údajne nízku spoľahlivosť. Ide o sledovanie hlienu krčka maternice, tzv. Billingsovu ovulačnú metódu alebo o Symptotermálnu metódu, ktorá okrem hlienu dáva dôraz aj na počas cyklu sa meniacu hodnotu bazálnej teploty v ženskom tele. Nevýhodou týchto metód je, že pokiaľ chce pár dosiahnuť vysokú mieru ochrany pred neželaným tehotenstvom, musí spolupracovať a spoznávať ako funguje ženský organizmus a to si vyžaduje úsilie a čas. Vtedy je však úspešnosť metódy naozaj vysoká. 

 

Hormonálna a chemická antikoncepcia

Antikoncepcia na báze hormónov progesterónu (gestagénu) alebo kombinovaná, na báze estrogénu a gestagénu je najčastejšie diskutovanou formou ochrany, kde si najmä ženy zvyknú klásť otázky: áno alebo nie? Na jednej strane sa považuje za najspoľahlivejšiu formu ochrany pred neželaným tehotenstvom, na strane druhej však predstavuje aj strašiaka v podobe nežiadúcich účinkov. Názory odborníkov sa rôznia. Podľa množstva štúdií má však skôr negatívny dopad na ženský organizmus ako pozitívny. Hoci aj to môže byť prípad od prípadu individuálne. Ak by sme sa zamerali na nežiaduce účinky, tak hormonálna antikoncepcia sa javí ako riziková. Patria tu migrény, depresie, trombózy, mozgové príhody, znížené libido či ten najväčší strašiak – rakovina. Po dlhoročnom užívaní je tiež vysoký predpoklad zníženej plodnosti, kvôli ktorému dnes vedci bijú na poplach. 

Medzi pozitíva radíme jej vysokú mieru ochrany pred neželaným tehotenstvom, a tiež pozitívny vplyv, ktorý má hormonálna antikoncepcia na akné.

Chemická antikoncepcia, teda spermicídne čapíky, krémy alebo peny má nízku mieru úspešnosti, a preto sa často využíva v kombinácii napríklad bariérovej antikoncepcie. Jej nespornou nevýhodou je preukázaný zlý vplyv na pošvové prostredie ženy, čo spôsobuje časté zápaly a nepríjemné symptómy. 

Sterilizácia a tabletka “po”

Sterilizácia alebo trvalá antikoncepcia sa u mužov deje na základe prerušenia semenovodu a u žien sa preruší vajíčkovod. Hoci je to málo pravdepodobné, stali sa už prípady, kedy sa vajíčkovod či semenovod opäť vrátil “do funkcie” a došlo k neželanému tehotenstvu. U žien hrozí častejší výskyt mimomaternicového tehotenstva, ktoré môže nastať, keďže pri sterilizácii sa operačne naruší vajíčkovod, ktorý slúži na transport vajíčok z vaječníka do maternice. 

Poslednou alebo tzv. núdzovou formou antikoncepcie je tabletka “po”, ktorá však silne závisí od momentu, kedy ju žena užije. Prvý deň po pohlavnom styku je jej spoľahlivosť viac ako 90 %, priemer jej spoľahlivosti sa však udáva len do 80 %, keďže je možné ju užiť do troch dní. Funguje na hormonálnom princípe a zabráni vajíčku, aby dozrelo, prípadne oddiali jeho uvoľnenie a tým zabráni jeho uhniezdeniu. Jej negatívum spočíva v príliš veľkej dávke hormónov, ktoré môžu narušiť cyklus ženy, neodporúča sa ju používať príliš často.

 

V spojitosti s pohlavným životom sa často skloňuje aj veľmi rozšírený HPV vírus, ktorý sa šíri pohlavným stykom a postihuje bunky epitelu na krčku maternice. Dá sa pred ním chrániť očkovaním. Union zdravotná poisťovňa prepláca svojim poistenkyniamv plnej miere špeciálne cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternice – LBC cytológiu. Tento test pomáha odhaliť ochorenie krčka už v začiatočnom štádiu, kedy je liečba pomerne jednoduchá a pre pacientky nenáročná. 

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia