Zdieľať

Ako sa vysporiadať so špeciálnym režimom kontaktných miest?

specialny rezim kontaktnych miest

Vzhľadom na špeciálny režim našich pobočiek, vám prinášame inštrukcie, ako vyriešiť najčastejšie úkony na kontaktných miestach online bez potreby ich návštevy.

specialny rezim kontaktnych miest

 

Platby poistného

Bežne: Na kontaktných miestach mohli poistenci uhradiť poistné v hotovosti alebo platobnou kartou.

Teraz: Platby a poistné môžete uskutočniť z pohodlia domova prostredníctvom internetbankingu. V krajnom prípade máte možnosť poistné uhradiť  poštovou poukážkou na pobočkách Slovenskej pošty, ktorá však pracuje v obmedzenom režime. Všetky informácie týkajúce sa platieb poistného nájdete tu: www.union.sk/platitelia-bankove-spojenie.

Prihlášky do Union zdravotnej poisťovne

Bežne: Prihlášky na vznik verejného zdravotného poistenia (narodenie dieťaťa alebo príchod zo zahraničia), ale aj na zmenu zdravotnej poisťovne mohli poistenci vypísať a podať osobne na kontaktnom mieste.

Teraz: Poistenci v nariadenej domácej alebo štátnej karanténe môžu prihlášku podať elektronicky prostredníctvom našej Online prihlášky a následne si zvoliť možnosť doručenia podpísaného tlačiva prihlášky poštou alebo kuriérom.

Dôležité: Prihlášku na vznik verejného zdravotného poistenia môžete do Union zdravotnej poisťovne podať aj elektronicky bez potreby fyzického podpisu. Podmienky a postup pre podanie takejto prihlášky nájdete tu: www.union.sk/podanie-prihlasky-bez-podpisu.

Naďalej platí, že prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne musí obsahovať vlastnoručný podpis poistenca, jeho zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby. Ostatní poistenci, ktorí nie sú v nariadenej karanténe, podávajú prihlášku na vznik zdravotného poistenia s povinnosťou prihlášku vlastnoručne podpísať.

Potvrdenia pre neregistrovaných platiteľov

Bežne: Na kontaktných miestach sa vydávali potvrdenia pre neregistrovaných platiteľov na účely verejného obstarávania, prípadne na iné účely.

Teraz: Platiteľ poistného, ktorý nie je v našej zdravotnej poisťovni registrovaný, si môže potvrdenie o tejto skutočnosti jednoducho sám vygenerovať tu: https://portal.unionzp.sk/onlinepobocka/pub/ziadost/pla/potvrdenie.

Mesačné výkazy zamestnávateľov

Bežne: Zamestnávatelia, ktorí majú menej ako troch zamestnancov, mohli na predpísanom tlačive podávať mesačné výkazy za svojich zamestnancov alebo oznámenia zamestnávateľa osobne na kontaktných miestach.

Teraz: Aj títo zamestnávatelia, napriek tomu že im to zákon neprikazuje, môžu využívať naše elektronické služby a zasielať tak mesačné výkazy alebo oznámenia zamestnávateľa pohodlne a rýchlo prostredníctvom našej Online pobočky. Stačí sa jednoducho registrovať tu: https://portal.unionzp.sk/ehipweb/pub/registracia/platitel a scan podpísanej Zmluvy o využívaní elektronických služieb zaslať na ovp-onlinepobocka@union.sk. Následne im budú doručené prístupové údaje, vďaka ktorým môžu využívať okrem iného aj tieto výhody našej Online pobočky: https://www.union.sk/online-pobocka.

 

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.