Zdieľať

4 otázky o Union zdravotnej poisťovni, na ktoré sa často pýtate

otazky o Union zdravotnej poistovni

Prinášame vám odpovede na často kladené otázky. V tomto článku sa budeme venovať témam: Európsky preukaz poistenca, Online pobočka a platba zdravotného poistenia.

otazky o Union zdravotnej poistovni

1. Prečo mi prišiel len európsky preukaz poistenca? Čo robiť, ak mi preukaz neprišiel?

V prípade, ak máte elektronický preukaz s čipom, zasielame vám európsky preukaz poistenca. Preukazom poistenca je v tomto prípade občiansky preukaz s čipom. Ak vám preukaz poistenca neprišiel, kontaktujte nás telefonicky na čísle 0850 003 333, alebo emailom na union@union.sk. Do 14 dní od zaevidovania požiadavky vám bude preukaz zaslaný na vami uvedenú adresu.

 

 2. Ako sa prihlásim do online pobočky? Čo robiť, ak mi neprišli prihlasovacie údaje?

Do online pobočky sa prihlásite prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré vám boli zaslané spolu s preukazom poistenca. Ak nemáte prihlasovacie údaje do online pobočky, môžete sa zaregistrovať na stránke: Union Online Pobočka. Prihlasovacie údaje si môžete vyžiadať aj na počkanie na jednom z našich kontaktných miest.

 

3. Ako mám platiť zdravotné poistenie? Kde nájdem informácie ohľadom platenia poistného?

Zdravotné odvody sa platia vždy mesiac dozadu, v správne výške, včas a pravidelne každý mesiac. Všetky informácie ohľadom platby verejného zdravotného poistenia ako sú výška preddavkov, spôsob platby a bankové spojenie nájdete na stránke Platenie zdravotného poistenia.

 

4. Ako môžem uplatniť benefit “Vrátenie doplatkov za lieky pre deti”?

Pre uplatnenie benefitu je potrebné si službu jednorázovo aktivovať v Online pobočke, cez konto dieťaťa. V prípade, že vaše dieťa ešte nemá vytvorené konto v Online pobočke, stačí urobiť jednoduchú registráciu. Po aktivácii sa vám začnú automaticky zarátavať doplatky za lieky a dietetické potraviny, ktoré je potom možné prostredníctvom tlačidla „vyplatiť“ zaslať na vami zvolený účet.

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia