Zdieľať

4 otázky o Union zdravotnej poisťovni, na ktoré sa často pýtate (máj)

otazky o Union zdravotnej poistovni

Dnes vám odpovieme na 4 najčastejšie májové otázky týkajúce sa týchto tém: Monitor dychu a pohybu, Darovanie krvi, Strata preukazu poistenca, Výhody pre deti.

otazky o Union zdravotnej poistovni

 

1. Zapožičiavanie monitoru dychu a pohybu stále funguje?  

 

Vzhľadom na situáciu ohľadom ochorenia COVID-19 je poskytovanie benefitu Monitor dychu novorodenca Nanny v podobe jeho zapožičiavania dočasne pozastavené. Dočasne však našim poistencom  poskytujeme jednorazový príspevok vo výške až 30 eur na monitor dychu, ktorý si  v období od 1.4.2020 sami zakúpite.  Akonáhle sa však situácia zlepší, budeme pokračovať v zapožičiavaní monitoru dychu, tak ako doteraz.

2. Odmeňujete darcov krvi aj v tomto období?

Darcov krvi si veľmi vážime a preto ich už dlhodobo odmeňujeme. V súvislosti so zlepšením situácie ohľadom ochorenia COVID – 19, vitamínové balíčky opäť zasielame poštou. 

 

3. Čo robiť, keď som stratil alebo poškodil svoj preukaz poistenca?

V prípade straty, poškodenia alebo odcudzenia preukazu poistenca nás kontaktujte telefonicky na čísle 0850 003 333, alebo emailom na union@union.skDo 14 dní od zaevidovania požiadavky vám bude nový preukaz vystavený a zaslaný na vami uvedenú adresu. 

4. Aké výhody ponúkate novorodencom? 

Deťom preplácame doplatky za lieky a to v neobmedzenej výške. V súčasnosti máme pre každé bábätko poistené u nás limitovaný balík výhod v hodnote 100 €. Balík pozostáva zo zľavy na nákup v internetovom obchode mimulo.sk v hodnote 40€, príspevku na kurz plávania pre bábätká v hodnote 30€, v tomto období poskytujeme aj príspevok vo výške 30€ aj za nákup monitoru dychu a pohybu. 

 

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia