Zdieľať

Zdravotné poistenie v zahraničí: Čo pokrýva a ako si vybrať výhodné?

zdravotne poistenie v zahranici ako si vybrat

Choroby ani úrazy si nevyberajú. Pritrafia sa nám na dovolenkách, dokonca aj na tých najkrajších miestach, kam sme sa celý život chceli dostať.

zdravotne poistenie v zahranici ako si vybrat

Choroby ani úrazy si nevyberajú. Pritrafia sa nám na dovolenkách, dokonca aj na tých najkrajších miestach, kam sme sa celý život chceli dostať.

Chystáte sa na dovolenku do zahraničia?

Plánujete tam dlhší pracovný pobyt?

Bez ohľadu na to, či idete na týždeň, alebo na niekoľko mesiacov, informujte sa, na čo máte nárok v prípade úrazu, ochorenia alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu.

Navyše, čoraz viac Slovákov vycestúva za naše hranice kvôli vyšetreniu, ošetreniu alebo liečbe.  V otvorenej Európe je to normálna vec.

Ako funguje zdravotné poistenie Slovákov v rámci EÚ?

Náklady na ošetrenie alebo liečbu v krajinách EÚ vám môže poisťovňa pokryť dvoma spôsobmi. Prvou možnosťou je, že vám náklady pokryje priamo. Podmienkou je, že ošetrenie a/alebo liečba prebehne u verejných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Poisťovňa pokryje náklady podľa sadzobníka krajiny, v ktorej vás ošetrili. Za ošetrenie teda nemusíte platiť. Finančná náhrada sa uskutoční priamo medzi poisťovňou a zdravotníckym zariadením.

Druhou alternatívou je, že zákrok alebo vyšetrenie zaplatíte sami, a potom si vyžiadate náhradu. Táto možnosť sa vzťahuje na všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – verejných aj súkromných.

Od svojej poisťovne môžete dostať finančnú náhradu do výšky nákladov za takéto ošetrenie na Slovensku. Avšak len vtedy, ak by ste doma mali na takéto ošetrenie nárok.

Vopred sa informujte o detailoch vo vašej poisťovni. V prípade úrazu alebo ochorenia v zahraničí, si overte, či vás ošetrujú v rámci systému verejnej zdravotnej starostlivosti.

Som v zahraničí a potrebujem lekára

Každý držiteľ európskeho preukazu poistenca má v zahraničí nárok na potrebnú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť, no musí ísť o členskú krajinu EÚ. V tom prípade nie je dôležité, či ste na dovolenke, pracovnej ceste, víkendovom pobyte, alebo tam študujete. Dostanete ošetrenie v rovnakom rozsahu, akoby ste boli domáci poistenec.

Znamená to, že nemusíte predčasne ukončiť pobyt a vrátiť sa kvôli ošetreniu na Slovensko. Pokiaľ však váš európsky preukaz neakceptujú, alebo ste v krajine mimo EÚ, budete musieť za úkony platiť v hotovosti. Časť z nich vám neskôr preplatí vaša zdravotná poisťovňa (podľa ich nevyhnutnosti, záznamu lekára a vášho zdravotného stavu).

Ako postupovať v zahraničí a na čo si dávať pozor

Vyhľadajte lekára alebo zariadenie, ktoré je napojené na verejný systém poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zoznamy nájdete v zdravotných poisťovniach. V súkromných zariadeniach a zariadeniach, kde neakceptujú európsky preukaz zdravotného poistenia, budete platiť v hotovosti.  U lekára predložte európsky preukaz zdravotného poistenia, aby mohol posúdiť, či ide o potrebné vecné dávky. Rozhodujúci je charakter vyšetrenia a dĺžka trvania pobytu v zahraničí. Potrebné vecné dávky uhradí vaša zdravotná poisťovňa. Pri niektorých úkonoch je nutná vaša finančná spoluúčasť.

Vecné dávky v plnom rozsahu využívajte vtedy, ak žijete v zahraničí a ste tam aj poistení.

Náhly zdravotný problém – čo teraz? Vráti mi poisťovňa peniaze?

Predstavte si, že liečbu v zahraničí ste už absolvovali, pretože ste sa dostali do situácie, ktorú nikto neočakával. Nepríjemný úraz alebo náhle zhoršenie zdravia vás priviedlo k lekárovi, či priamo do nemocnice. A za poskytnutú pomoc ste hneď zaplatili, lebo to inak nešlo.

Pokiaľ sa to stalo v krajine EÚ, vypíšte si vo vašej poisťovni žiadosť o preplatenie nákladov. K žiadosti priložte tieto tri potvrdenia:

 • originál dokladu o zaplatení,

 • správu alebo záznam o ošetrení,

 • rozpis zdravotných úkonov, ktoré vám lekár v zahraničí poskytol.

Ošetrenie mimo EÚ

Museli ste využiť zdravotnú starostlivosť v zahraničí a nebol to štát EÚ? Aj vtedy môžete mať nárok na preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti, čo závisí od typu poistenia, ktoré máte uzatvorené. V takom prípade vám poisťovňa preplatí len náklady vo výške zmluvných cien na Slovensku.

K žiadosti o preplatenie priložte tie isté doklady, ako pri ošetrení v krajine EÚ.

Plánujete zdravotnú starostlivosť v zahraničí?

Ak vám odborný lekár navrhol plánovanú starostlivosť či liečbu v zahraničí, pri preplatení úkonov vám môže pomôcť vaša zdravotná poisťovňa. Kritériá, ktoré by ste mali spĺňať, sa v rámci poisťovní mierne líšia, ale tieto sú najčastejšie a najdôležitejšie:

 • na Slovensku sa požadovaná liečba nevykonáva,

 • všetky možnosti liečby na Slovensku boli vyčerpané,

 • ochorenie nie je možné liečiť na Slovensku v dohľadnom čase – zohľadňuje sa súčasný zdravotný stav poistenca a možný vývoj ochorenia,

 • poistenec má bydlisko v inom členskom štáte EÚ a chce pokračovať v liečbe, ktorá sa začala na Slovensku.

Cestujete do štátu EÚ kvôli liečbe, vyšetreniu či ošetreniu? Požiadajte poisťovňu o schválenie už vopred!

Čo na to potrebujete?

Požiadajte lekára, ktorý vyšetrenie, ošetrenie či liečbu navrhol, aby písomne odôvodnil vašu potrebu plánovanej zdravotnej starostlivosti v zahraničí. Žiadosť aj s touto prílohou pošlite zahraničnému lekárovi, ktorý dopíše predpokladané náklady na liečbu.

K žiadosti priložte podrobnú zdravotnú dokumentáciu s navrhovanou plánovanou starostlivosťou a súhlas o možnej finančnej spoluúčasti.

Plánovaná odborná liečba

Ak plánujete odbornú liečbu v zahraničí u špecialistov – gynekológ, zubár, internista, onkológ, kardiológ – nemusíte žiadať poisťovňu o schválenie vopred. Stačí vyplniť žiadosť o preplatenie a priložiť výmenný lístok od všeobecného lekára. Žiadosť pošlite na adresu poisťovne najneskôr do 3 mesiacov od poskytnutého vyšetrenia.

Komerčné cestovné poistenie

Cestovné poistenie do zahraničia zahŕňa liečbu akútneho ochorenia, ošetrenie úrazu, spôsobenie škody tretej strane, stratu batožiny a ďalšie pripoistenia. V  Union poisťovni si môžete navyše dohodnúť krytie asistenčných služieb v prípade poruchy vozidla, poistenie domácnosti, či domáceho miláčika.

Na trhu nájdete aj produkty krátkodobého dovolenkového poistenia, s neobmedzeným krytím liečebných nákladov. V prípade, že idete do zahraničia v rámci kolektívu, môžete si zvoliť rozsah poistenia podľa vašich potrieb.

Dôsledne si skontrolujte trvanie cestovného poistenia, aby ste nezostali ani 1 deň bez neho – to by sa nemuselo vyplatiť.

Tip na výhodné poistenie: Zdravotné i cestovné v jednom

Union zdravotná poisťovňa na Slovensku poskytuje zdravotné i komerčné cestovné poistenie.

Ak ste poistenci Union zdravotnej poisťovne, máte nárok na 50 % zľavu na krátkodobé cestovné poistenie.

Všetky potrebné informácie o tom,  čo zdravotná poisťovňa prepláca a potrebné tlačivá nájdete na stránke: https://www.union.sk/liecba-v-zahranici.

Autor: Sabína Zavarská

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Jana Straková, praktická lekárka pre dospelých s atestáciou z endokrinológie, člen výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Zdroje: https://www.union.sk/, europa.eu, https://www.superpoistenie.sk/aktuality/dovolenka-2018-mimo-EU

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.