Zdieľať

Union zdravotná poisťovňa opäť zvyšuje dostupnosť vyšetrení magnetickou rezonanciou

Union zdravotná poisťovňa len v priebehu posledného polroka rozšírila zmluvnú sieť o ďalšie tri nové pracoviská magnetickej rezonancie, čím neustále zlepšuje dostupnosť MR diagnostiky pre svojich poistencov.

 

Union zdravotná poisťovňa len v priebehu posledného polroka rozšírila zmluvnú sieť o ďalšie tri nové pracoviská magnetickej rezonancie, čím neustále zlepšuje dostupnosť MR diagnostiky pre svojich poistencov.

Od začiatku februára môžu poistenci Union zdravotnej poisťovne absolvovať vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR) aj v zariadení ZDRAVOMAK v Banskej Bystrici.

Okrem tohto zariadenia sú poistencom po novom k dispozícii už aj MR pracoviská v Lučenci a v Topoľčanoch.

Celkovo má Union zdravotná poisťovňa zazmluvnených až 53 MR pracovísk po celej Slovenskej republike.

„Chceme našim poistencom takýmto spôsobom zabezpečiť čo najkratšie čakacie lehoty na tento typ vyšetrenia. Okrem toho, že podľa potrieb našich poistencov rozširujeme sieť MR pracovísk, tak aj pravidelne monitorujeme čakacie doby u našich zmluvných partnerov. Podľa zistení z terénu následne upravujeme zmluvné podmienky tak, aby bola našim poistencom v každom kraji zabezpečená dostupnosť MR vyšetrení od dvoch do maximálne dvadsaťjeden dní,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.

Union zdravotná poisťovňa je plná výhod

Union zdravotná poisťovňa má zo všetkých zdravotných poisťovní stále najkratšie čakacie doby na magnetickú rezonanciu. Je samozrejme potrebné, aby poistenci mali pred podstúpením vyšetrenia vystavenú žiadanku od svojho ošetrujúceho lekára.

Pre našich poistencov poskytujeme navyše benefit SMS s prístupovým kódom zdrama na portál www.eradiologia.sk, kde si pacienti môžu pozrieť snímky zo svojich vyšetrení MR, CT, RTG a USG.

V roku 2018 Union zdravotná poisťovňa preplatila viac ako 25 000 MR vyšetrení v celkovej úhrade za takmer 3,6 milióna eur a eviduje tak 2 % medziročný nárast ich počtu.

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.