Zdieľať

Union sa postará, aby ste potrebnú starostlivosť dostali čo najrýchlejšie

Ak ste poistencom Union zdravotnej poisťovne, k operácii sa dostanete jednoznačne najrýchlejšie. Union má na čakacích listinách už dlhé roky najmenej ľudí (nielen v celkovom čísle, ale aj v pomere k počtu poistencov).

 

Ak ste poistencom Union zdravotnej poisťovne, k operácii sa dostanete jednoznačne najrýchlejšie. Union má na čakacích listinách už dlhé roky najmenej ľudí (nielen v celkovom čísle, ale aj v pomere k počtu poistencov).

My v Union zdravotnej poisťovni robíme všetko preto, aby ste potrebnú zdravotnú starostlivosť dostali čo najrýchlejšie. Rýchlosť, s akou sa dostanete k operácii, totiž priamo ovplyvňuje  vaše liečenie. Nehovoríme iba o rehabilitácii, ale aj o zdravotných komplikáciách, ktoré zbytočne dlhé čakanie môže spôsobiť.

 


Ako to robíme? Máme prehľad o vyťaženosti jednotlivých nemocníc na Slovensku

Ak v nemocnici vo vašom regióne čaká na podobnú operáciu priveľa pacientov, snažíme sa nájsť pre vás špecialistu, ktorý vás zoperuje skôr. O tom, že sa nám to darí, svedčia čísla: Union zdravotná poisťovňa má už dlhé roky na čakacích listinách najmenej poistencov zo všetkých poisťovní. A za posledný rok sa nám dokonca podarilo toto číslo ešte znížiť o dvadsať percent: zo 72 na aktuálnych 58.

 

Porovnanie počtu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti

Zdravotná poisťovňaCelkový počet čakajúcichPočet čakajúcich v prepočte na 100-tisíc poistencovKoľkonásobne viac ľudí čaká na operáciu v iných poisťovniach (v porovnaní s Union ZP)
Union ZP5812,85
Dôvera126588,226,86-násobne viac
VšZP425112910-násobne viac

 

Zdroj: Vestník ÚDZS 10/2015, strana 65

 

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia