Zdieľať

Union prináša domyslené cestovné poistenie

Pred letnou sezónou prichádza Union poisťovňa s novým cestovným poistením. Pribudli poistenia domácnosti a domáceho miláčika, cestovné poistenie na Slovensko a možnosť vykonať platbu pomocou QR kódu.

Ako sa menia cestovateľské zvyky Slovákov

Cestovateľské zvyky Slovákov sa menia. Rastie počet cestovateľov, ktorí trávia dovolenku v zahraničí, ale aj tých, ktorí dávajú prednosť dovolenke doma, na Slovensku. V Union poisťovni rozumieme vašim potrebám a preto vám prinášame cestovné poistenie, ktoré je „domyslené“ do podrobností.

Cestovné poistenie, ktoré myslí na všetko

Zvýšili sme poistnú sumu v poistení liečebných nákladov v zahraničí až na 250 000 EUR. Rozumieme tiež tomu, že vaše potreby sú unikátne a vždy individuálne. Preto vám ponúkame možnosť vybrať si z bohatej ponuky doplnkových poistení:

 • poistenie batožiny, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie, poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii v horách v zahraničí a poistenie storna objednanej služby, napr. letenky, ubytovania
 • poistenie domáceho miláčika (napr. psíka, mačky): kryje nevyhnutné liečebné náklady spojené s ošetrením a liečbou úrazov a ochorenia zvieratka v zahraničí, ale aj prípadné škody, ktoré domáci miláčik spôsobí (napr. uhryznutie, poškodenie zariadenia hotela ai.)
 • poistenie dovolenkovej domácnosti: poistná ochrana domácnosti pri živelných udalostiach, vytopení a vlámaní počas vášho pobytu v zahraničí
  Aj pri cestách na Slovensku sa poistenie zíde

Rozhodli ste sa stráviť dovolenku na území Slovenskej republiky? Uzatvoriť si môžete:

 • poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby v slovenských horách
 • poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu a úrazové poistenia
 • poistenia storna objednanej služby a dovolenkovej domácnosti

Platiť môžete už aj pomocou QR kódu

Používate smartphone? Potom určite oceníte, že platbu za online cestovné poistenie môžete vykonať aj prostredníctvom QR kódu*.

Ako si môžete uzatvoriť cestovné poistenie?

 • online: pohodlne a rýchlo cez internet tu
 • telefonicky: na čísle 0850 111 211
 • cez SMS: pre viac info stačí poslať prázdnu správu na číslo 6655
 • osobne: na našich kontaktných miestach

 

* K 05.06.2013 môžu platbu pomocou QR kódu uskutočniť klienti, ktorí využívajú mobilné aplikácie Slovenskej sporiteľne, UniCredit banky a Prima banky.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia