Zdieľať

Tehotenstvo a cestovné poistenie. Ste tehotná a chcete vycestovať? Poradíme vám, ako sa poistiť

tehotenstvo a cestovne poistenie

Nosíte dieťa pod srdcom a chcete vycestovať na dovolenku či menší výlet? Tehotenstvo a cestovanie sa navzájom vôbec nevylučujú. Avšak, zatiaľ čo cestovné poistenie sa všeobecne odporúča pri akýchkoľvek cestách, pre budúce mamičky to platí dvojnásobne.

tehotenstvo a cestovne poistenie

Tehotenstvo nie je choroba, a preto ani budúce mamičky, pokiaľ im to zdravotný stav dovoľuje a cítia sa dobre, rozhodne nemusia čakať na príchod bábätka len doma. Mnohé chcú vycestovať a užiť si ešte oddych pri mori, alebo ak im sily stačia, absolvovať aj na nejaké poznávacie výlety.

Aj v prípade bezproblémového priebehu tehotenstva, odporúčame poradiť sa pred vycestovaním so svojím ošetrujúcim lekárom, či je cestovanie pre budúcu mamičku vhodné. Lekári vo všeobecnosti napríklad neodporúčajú vycestovať do exotických destinácií, kde je zvýšené riziko rôznych nákaz, uštipnutí a nutnosť absolvovať pred cestou povinné očkovanie, čo pre tehotné nemusí byť vhodné.

 

Na cestu si určite nezabudnite pribaliť k batožine aj cestovné poistenie. Pokryje všetky nepredvídané liečebné náklady na ambulantné ošetrenie, náklady na predpísané lieky, prevoz do nemocničného zariadenia, alebo hospitalizáciu. Tieto náklady poisťovňa uhradí v prípade nepredvídaných situácií, pravidelné lekárske prehliadky, ktoré mamičky absolvujú počas tehotenstva poistením kryté nie sú.    

Častou otázkou je do akého obdobia tehotenstva poisťovňa tieto náklady uhradí. Je potrebné vedieť, že Cestovné poistenie Unionu uhradí všetky nevyhnutné náklady, ktoré vzniknú v zahraničí pri komplikáciách súvisiacich s tehotenstvom do ukončeného 26. týždňa tehotenstva. Po uvedenom termíne cestovné poistenie náklady súvisiace s tehotenstvom nepokrýva, zabezpečí ale úhradu liečebných nákladov v prípade úrazu alebo choroby, ktoré nastanú v zahraničí a nemajú súvis s tehotenstvom. Ak si teda budúca mamička napr. vytkne členok, alebo dostane angínu, poisťovňa jej náklady na ošetrenie uhradí aj po spomínanom 26. týždni.             

 

V prípade, že tehotenské komplikácie budúcej mamičky v zahraničí nastanú po 26. týždni, potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ v rozsahu, v akom ju má aj domáci občan tej ktorej krajiny, zabezpečí Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Tento je taktiež užitočné si pred vycestovaním popri komerčnom poistení vybaviť v svojej zdravotnej poisťovni.

Nikdy neviete, čo sa vám môže prihodiť počas dovolenky, obzvlášť ak ste tehotná. Myslite preto na cestovné poistenie, ktoré vás ochráni pred nečakanými liečebnými výdavkami v zahraničí.

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.