Zdieľať

Tehotenstvo a cestovné poistenie. Ste tehotná a chcete vycestovať? Poradíme vám, ako sa poistiť

tehotenstvo a cestovne poistenie

Nosíte dieťa pod srdcom a chcete vycestovať na dovolenku či menší výlet? Tehotenstvo a cestovanie sa navzájom vôbec nevylučujú. Avšak, zatiaľ čo cestovné poistenie sa všeobecne odporúča pri akýchkoľvek cestách, pre budúce mamičky to platí dvojnásobne.

tehotenstvo a cestovne poistenie

Tehotenstvo nie je choroba, a preto ani budúce mamičky, pokiaľ im to zdravotný stav dovoľuje a cítia sa dobre, rozhodne nemusia čakať na príchod bábätka len doma. Mnohé chcú vycestovať a užiť si ešte oddych pri mori, alebo ak im sily stačia, absolvovať aj na nejaké poznávacie výlety.

Aj v prípade bezproblémového priebehu tehotenstva, odporúčame poradiť sa pred vycestovaním so svojím ošetrujúcim lekárom, či je cestovanie pre budúcu mamičku vhodné. Lekári vo všeobecnosti napríklad neodporúčajú vycestovať do exotických destinácií, kde je zvýšené riziko rôznych nákaz, uštipnutí a nutnosť absolvovať pred cestou povinné očkovanie, čo pre tehotné nemusí byť vhodné.

 

Na cestu si určite nezabudnite pribaliť k batožine aj cestovné poistenie. Pokryje všetky nepredvídané liečebné náklady na ambulantné ošetrenie, náklady na predpísané lieky, prevoz do nemocničného zariadenia, alebo hospitalizáciu. Tieto náklady poisťovňa uhradí v prípade nepredvídaných situácií, pravidelné lekárske prehliadky, ktoré mamičky absolvujú počas tehotenstva poistením kryté nie sú.    

Častou otázkou je do akého obdobia tehotenstva poisťovňa tieto náklady uhradí. Je potrebné vedieť, že Cestovné poistenie Unionu uhradí všetky nevyhnutné náklady, ktoré vzniknú v zahraničí pri komplikáciách súvisiacich s tehotenstvom do ukončeného 26. týždňa tehotenstva. Po uvedenom termíne cestovné poistenie náklady súvisiace s tehotenstvom nepokrýva, zabezpečí ale úhradu liečebných nákladov v prípade úrazu alebo choroby, ktoré nastanú v zahraničí a nemajú súvis s tehotenstvom. Ak si teda budúca mamička napr. vytkne členok, alebo dostane angínu, poisťovňa jej náklady na ošetrenie uhradí aj po spomínanom 26. týždni.             

 

V prípade, že tehotenské komplikácie budúcej mamičky v zahraničí nastanú po 26. týždni, potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ v rozsahu, v akom ju má aj domáci občan tej ktorej krajiny, zabezpečí Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Tento je taktiež užitočné si pred vycestovaním popri komerčnom poistení vybaviť v svojej zdravotnej poisťovni.

Nikdy neviete, čo sa vám môže prihodiť počas dovolenky, obzvlášť ak ste tehotná. Myslite preto na cestovné poistenie, ktoré vás ochráni pred nečakanými liečebnými výdavkami v zahraničí.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia