Zdieľať

Sebectvo u detí: Čomu sa vyhnúť pri výchove?

sebecké dieťa
O sebectve hovoríme najčastejšie vo vzťahu k dospelým ľuďom. Predsa len u detí sa osobnosť a charakteristické črty ešte len formujú. Avšak už v detskom veku môžete položiť základy sebeckého správania sa.
sebecké dieťa
V článku si prečítate:

Sebci majú nafúknutý pocit vlastnej dôležitosti a pre vlastnú spokojnosť potrebujú obdiv od ostatných.

Ak chcete pochopiť, odkiaľ sebeckosť osobnosti pochádza, musíte sa zamerať na vývoj človeka v detstve. Teda v období, keď sa najintenzívnejšie formuje osobnosť prostredníctvom vplyvov z okolia.

Vzory z prostredia

Keď poviete, že nejaké dieťa je sebecké, vedzte, že je to odraz prostredia, v ktorom vyrastá. Žiadne dieťa sa sebcom nenarodí. To, že v dnešnom svete vidíme viac detí s črtami, ktoré pripisujeme sebeckosti, znamená, že viac dospelých sa správa týmto štýlom.

Rovnako aj sťažnosti na príslušníkov a príslušníčky mladej generácie, napríklad že stratili úctu voči starším, nie sú schopní empatie, nič si nevážia a podobne, nie sú úplne namieste, pretože tieto fakty vyplývajú z prostredia, v akom vyrastali. Takže skutočne je namieste zamyslieť sa nad tým, ako deti vychovávate a akým ste pre ne vzorom.

Na liečbu psychických ochorení máte nárok z verejného zdravotného poistenia

Máme zazmluvnené stovky psychiatrických a psychologických ambulancií po celom Slovensku. Pomôžeme vám vyhľadať odbornú psychologickú alebo psychiatrickú pomoc.

Prečo niektorým deťom chýba rešpekt a empatia?

Deti nasávajú podnety rozvíjajúce ich osobnosť z prostredia, ktorým sú obklopené. V prvom rade vývoj osobnosti ovplyvňujú rodičia – v dobrom i v zlom. Jednoducho spôsob, akým sa správate k deťom, určuje, aké budú v dospelosti.

Zdravé verzus patologické sebectvo

Sebectvo v zdravej miere je normálna osobnostná črta, ktorá podporuje starostlivosť o seba, zdravú sebaúctu, ale aj schopnosť empatie a pocit istoty.

Ak chceme s inými ľuďmi vytvoriť dobré vzťahy, musíme vedieť vyvážiť svoje vlastné potreby s potrebami druhých. Napríklad páry, ktorým chýba zdravá miera sebectva, upadajú do bolestivých vzorcov predstieranej intimity, ktorá sa strieda s cyklami deštruktívnej agresie.


Žiaľ, čoraz častejšie môžete byť svedkami chorobného stavu – narcizmus. V tomto prípade je napĺňanie vlastných potrieb pred potrebami ostatných len jednou jeho črtou. Okrem toho má takýto človek nadmerný až patologický záujem o vlastnú osobu, hovoríme o egocentrizme.

Narcizmus je poháňaný stratou rešpektu, empatie, snahou byť najlepším alebo podceňovaním a dehonestáciou ostatných.

Ako sa deti stanú sebcami?

Psychologická obec tvrdí, že určité vzťahy medzi rodičmi a deťmi v ranom detstve môžu v dospelosti podporiť sebecké správanie detí. Čoho sa treba vyvarovať, ak nechcete vychovať malého-veľkého sebca? 

1. Súťaženie o prvenstvo

Aj keď je súťaživosť a konkurencia niekedy potrebná, aby dieťa posunula ďalej, môže mať aj opačný efekt, najmä ak je nesprávne chápaná. Ak vychovávate dieťa spôsobom, že odmeňujete len prvenstvá a veľké úspechy, nie je to ideálne vzhľadom na formovanie jeho osobnosti.

Ak teda vaše rodinné motto znie: keď nemôžeš byť najlepší, načo sa trápiť, mali by ste svoj postoj prehodnotiť.

Tento prístup totiž zaváňa podmienenou láskou. V preklade to znamená, že dieťa zasypávate pozornosťou len vtedy, keď sa umiestni na prvom mieste v pretekoch, vyhrá vedomostnú súťaž alebo podá výkon v školskom predstavení. Keď sa mu to nepodarí, dávate najavo sklamanie.

Výsledkom je, že dieťa v takejto rodine necíti stabilnú lásku od rodičov. Preto sa aj preň stáva ťažké tešiť sa z niečoho, ak to nenesie status víťazstva. Cíti sa bezpečne a hodnotne len vtedy, keď je úspešné a uznávané ako najlepšie. Výsledkom je klamlivý celoživotný vzorec honby za úspechom a zamieňania úspechu so skutočným šťastím.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Pridajte sa do facebookej skupiny Union pre zdravú dušu, ktorá obsahuje množstvo zaujímavého a užitočného obsahu týkajúceho sa duševného zdravia. 

2. Sebeckí rodičia

Panovační, večne podráždení rodičia (alebo jeden z nich), ktorí sa ľahko nahnevajú a majú od dieťaťa nereálne vysoké očakávania, sú ďalším vzorcom, ako vychovať sebecké dieťa. Najhoršia situácia nastáva, ak takíto rodičia majú viacero detí, pričom jedno chvália a druhé alebo ostatné dehonestujú, ponižujú.

Výsledok? Z „dobrého“ sa môže rýchlo stať „zlý“ – namyslený a sebecký súrodenec, ktorý je nadradený voči druhému. V takejto rodine sa nikto necíti bezpečne. Ak je sebecký jeden z rodičov, zvyčajne ponižovaním trpí aj druhý rodič, ktorý sa dostáva na úroveň detí.

Deti, ktoré vyrastajú v takejto domácnosti a nie sú práve vyvolenými, sa cítia ponížené a nedostatočné. V neskoršom veku sa snažia dokázať sebe, svetu a rodičom, že sú výnimoční. Je to pre ne celoživotným poslaním, pričom pri každom skutku počujú drsný vnútorný hlas kritizujúci každú chybu – bez ohľadu na to, aká je nepatrná. Tak, ako to robili kedysi ich rodičia.

 

3. Zázračné dieťa

Tretím typom rodičov, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou vychovajú sebecké dieťa, sú takzvaní šatníkoví sebci. Vedia byť veľmi nepríjemní, pretože sa ustavične chvália svojím mimoriadne talentovaným dieťaťom.

Samozrejme, talent a zručnosti detí si zaslúžia pochvalu, ale títo rodičia to preháňajú až do smiešnych rozmerov. Stavajú svoje dieťa na piedestál zázračných detí, ktoré sa narodia raz za tisíc rokov. Dieťa v takejto rodine sa však necíti dobre, je zahanbené nadmerným chválením a je jasné, že takéto videnie naň kladie nadmerné nároky.

 

Ako nemať zo sebeckého dieťaťa sebeckého dospeláka?

Z uvedených troch príkladov jasne vyplýva, že sebecké dieťa, respektíve neskôr sebeckého dospeláka najčastejšie vychováte vtedy, keď:

Ak sa vyhnete podobným vzorcom správania, poskytnete dieťaťu bezpečie domova, pochopenie v každej situácii a bezpodmienečnú lásku, vychováte chápavého, vnímavého človeka, ktorý dokáže komunikovať s okolím a asertívne pracovať na vlastných cieľoch.

Union zdravotná poisťovňa vám pravidelne prináša aj témy týkajúce sa duševného zdravia.

Autorka: Bc. Sabína Zavarská

Odbornú kontrolu zabezpečila Mgr. Alexandra Kaiser, klinická psychologička (znalkyňa v odbore psychológia, odvetvia – klinická psychológia detí, klinická psychológia dospelých, psychológia sexuality).

Zdroje: parents.com, sciencedaily.com, yourtango.com

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.