Zdieľať

Preventívne prehliadky môžu zachrániť život: Zistite, na čo máte nárok

Mnohí pod tlakom každodenných povinností zabúdame na vlastné zdravie. Riešime ho až vtedy, keď sa objavia prvé problémy. Žiaľ, to už môže byť neskoro. Dnešný uponáhľaný život je o dôvod viac, aby sme pravidelne absolvovali preventívne prehliadky.

Mnohí pod tlakom každodenných povinností zabúdame na vlastné zdravie. Riešime ho až vtedy, keď sa objavia prvé problémy. Žiaľ, to už môže byť neskoro. Dnešný uponáhľaný život je o dôvod viac, aby sme pravidelne absolvovali preventívne prehliadky.

Pre pevné zdravie a dlhší život

Preventívne prehliadky existujú z jediného dôvodu. Praktický lekár počas kontroly zistí náš zdravotný stav a vyhodnotí potenciálne riziká. Iba vtedy, ak pravidelne a včas absolvujeme prehliadky, môžeme mať istotu, že nám telo nepripravuje žiadnu „zradu“.

Začiatkom roku 2019 vyzvalo Ministerstvo zdravotníctva SR Slovákov k väčšej zodpovednosti za vlastné zdravie. Je dokázané, že keby sme neignorovali preventívne prehliadky, počet vážnych ochorení by výrazne klesol.

Nepreháňame, keď povieme, že preventívne prehliadky dokážu v mnohých prípadoch zachrániť ľudský život. Navyše, základne prehliadky sú bezplatné, takže nie je dôvod, aby sme sa k vlastnému zdraviu správali macošsky.

Odmena za zodpovednosť

So zaujímavým nápadom prišla Union zdravotná poisťovňa Tá ako prvá na Slovensku začala svojich poistencov pozývať adresne – listom, spolu s odporúčaním na lekára v okolí. Viac o pozývaní na preventívne prehliadky nájdete na https://www.union.sk/pozyvame-na-prehliadky

A to nie je všetko. Ak sa zodpovedne staráte o svoje zdravie a na preventívky chodíte pravidelne, poisťovňa vás odmení. Kedy a ako? Odpoveď nájdete tu: https://www.union.sk/odmenujeme-za-prevenciu.

Najčastejšie diagnózy, ktoré odhalia preventívne prehliadky:

 • cukrovka,
 • vysoký krvný tlak,
 • poruchy srdcového rytmu,
 • nadváha a obezita,
 • poruchy funkcie obličiek,
 • poruchy funkcie pečene,
 • zápal v močových cestách,
 • chudokrvnosť,
 • zvýšená hladina cholesterolu,
 • rakovina hrubého čreva.

Čím neskôr lekár odhalí tieto diagnózy, tým závažnejšie komplikácie hrozia!

Na čo máme v dospelosti nárok?

1. Preventívna starostlivosť o dospelých

Kto ju vykonáva?

 • Všeobecný lekár.

Pre koho je určená?

 • Pre pacientov nad 18 rokov.

Ako často ju treba absolvovať?

 • Raz za 2 roky, darcovia krvi 1x za rok.

Čo je jej súčasťou?

Náplň prehliadky sa mení podľa veku pacienta. Vo veku 18 až 40 rokov sa skladá z týchto úkonov:

 • kontrola stavu očkovania,
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
 • vyšetrenie pulzu a tlaku krvi,
 • kontrola hmotnosti a výšky, vrátane poradenstva a dokumentácie,
 • odber krvi a vyšetrenie moču (základné patologické súčasti moču, močový sediment, kreatinín, alanínaminotransferáza, glukóza, krvný obraz – vrátane trombocytov, sedimentácia erytrocytov, celkový cholesterol, triacylglyceroly).

U pacientov nad 40 rokov základné vyšetrenia, ktoré sme uviedli vyššie, dopĺňa elektrokardiogram (EKG). Ak ho váš lekár nemá v ambulancii, odošle vás do odbornej ambulancie.

Ak máte 50 rokov a viac, pribudne vyšetrenie okultného krvácania zo stolice. Union ZP hradí toto vyšetrenie už od veku 40 rokov.

2. Preventívna urologická prehliadka

Kto ju vykonáva?

 • Urológ.

Pre koho je určená?

 • Pre mužov vo veku 50 rokov a viac. Ak sa v najbližšej rodine muža vyskytla rakovina prostaty, má nárok na vyšetrenie od veku 40 rokov. Frekvenciu preventívnych prehliadok určí odborník na základe zistených výsledkov.

Ako často ju treba absolvovať?

 • Ak lekár nezistí žiadne problémy a muž nemá rakovinu prostaty v rodine, tak raz za 3 roky.

Čo je jej súčasťou?

 • fyzikálne vyšetrenie,
 • palpačné vyšetrenie prostaty (cez konečník),
 • palpačné vyšetrenie semenníkov,
 • ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek,
 • laboratórne vyšetrenie moču,
 • laboratórne vyšetrenie krvi (kreatinín, prostatický špecifický antigén – PSA).

3. Preventívna gynekologická prehliadka

Kto ju vykonáva?

 • Gynekológ-pôrodník.

Pre koho je určená?

 • Pre ženy od 18 rokov, alebo skôr (v prípade tehotenstva).

Ako často ju treba absolvovať?

 • Raz za rok.

Čo je jej súčasťou?

 • dôkladná anamnéza,
 • poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, resp. prevencie sexuálne prenosných ochorení,
 • poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít (v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a ďalšími rizikovými faktormi).

Ženy od 18 do 40 rokov majú 1x ročne nárok na:

 • komplexné gynekologické vyšetrenie,
 • vyšetrenie prsníkov pohmatom,
 • ultrasonografiu,
 • ultrasonografiu prsníkov (raz za 2 roky),
 • tumor marker Ca 125 (ak máte dokázanú mutáciu BRCA 1 génu – raz za 6 mesiacov od 30 rokov, ak máte v rodine karcinóm vaječníkov – raz za rok od 35 rokov),
 • ster z krčka maternice na cytologické vyšetrenie – v rámci skríningu rakoviny krčka maternice (až do veku 64 rokov).

Ženy nad 40 rokov majú nárok aj na mamografické vyšetrenie prsníkov, a to v dvojročnom intervale (až do veku 69 rokov).

Tehotné ženy majú nárok na gynekologickú starostlivosť každý mesiac tehotenstva. 6 týždňov po pôrode prichádzajú na ďalšiu prehliadku. Potom sa riadia bežným cyklom preventívnych prehliadok – teda raz za rok.

 

4. Preventívna gastroenterologická prehliadka

Kto ju vykonáva?

 • Gastroenterológ.

Pre koho je určená?

 • Pre ženy i mužov nad 50 rokov.

Ako často ju treba absolvovať?

 • Raz za 10 rokov. V prípade zvýšeného rizika vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka, raz za 5 rokov.

Čo je jej súčasťou?

 • Prehliadka spočíva v kolonoskopickom vyšetrení (od análneho otvoru po slepé črevo). Lekár hľadá polypy a včasné štádiá rakoviny. V prípade nálezu odoberie vzorku tkaniva, resp. odstraňuje polypy.

5. Preventívna zubná prehliadka

Kto ju vykonáva?

 • Zubný lekár.

Pre koho je určená?

 • Pre pacientov od 18 rokov.

Ako často ju treba absolvovať?

 • 1x za rok, tehotné ženy 2x počas tehotenstva.

Čo je jej súčasťou?

 • Zubár kontroluje stav chrupu, ale aj ďasien, jazyka a mäkkých tkanív ústnej dutiny. Odstráni zubný kameň, povlak, urobí nevyhnutné zákroky (prípadne objedná pacienta na ďalšie zákroky).

Čo je súčasťou prehliadky?

 • Pediater sleduje komplexný psychomotorický vývin dieťaťa, povinné očkovania, kontroluje dýchanie, srdce, krvný tlak a vyšetruje moč. V 11. roku života je súčasťou prehliadky odber krvi na zistenie hladiny cholesterolu. Ďalšie meranie cholesterolu a triacylglycerolov sa vykonáva v 17. roku života.

6. Preventívna prehliadka organizovaných aktívnych športovcov

Z verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca aktívneho – registrovaného v organizovanom športe do 18 rokov veku,  raz za rok. Poistenec uhradí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, u ktorého preventívnu prehliadku absolvoval, plnú úhradu za poskytnuté zdravotné výkony. Na základe potvrdenia mu Union zdravotná poisťovňa poskytne úhradu vo výške 50% rozsahu zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou preventívnej prehliadky organizovaného aktívneho športovca a sú uvedené v prílohe č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

Kto ju vykonáva?

 • Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.

Pre koho je určená?

 • Pre poistencov aktívnych – registrovaných v organizovanom športe do 18 rokov.

Ako často je možné ju absolvovať?

 • 1x za rok

Čo je súčasťou prehliadky?

 • Preventívna prehliadka obsahuje komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých orgánových systémov, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, percentuálny podiel tuku) vrátane rád a zápisu do dokumentácie,
 • laboratórne odbery: krv, moč,
 • objektívny klinický nález,
 • meranie výšky, hmotnosti, BMI, percento tuku,
 • spirografické vyšetrenie na určenie exspiračných parametrov (vitálna kapacita úsilného výdychu, sekundová kapacita, úsilný výdych v oblasti rôznych pľúcnych objemov) vrátane grafickej registrácie a dokumentácie,
 • krvný tlak, pulzová frekvencia,
 • ergometria – záťažové EKG vyšetrenie na bicyklovom ergometri s nepretržitým sledovaním EKG záznamu a tlakovej krivky (opakovaným meraním krvného tlaku) počas definovanej opakovanej záťaže,
 • zhodnotenie zdravotného stavu a trénovanosti telovýchovným lekárom s odporučením adekvátnej záťaže vďaka aktuálnym výsledkom z tohto vyšetrenia.

 

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Ako postupovať?

Zákonný zástupca alebo poistenec / športovec do 18 rokov, ktorý je registrovaný v športovom klube, zaplatí za preventívnu prehliadku u telovýchovného lekára plnú sumu. Následne vyplní Žiadosť o preplatenie preventívnej prehliadky poistencom Union zdravotnej poisťovne, a.s., aktívnym v organizovanom športe, ktorá je na našej webovej stránke: https://www.union.sk/poistenci-tlaciva-a-formulare, doloží potrebné prílohy – originál potvrdenia o úhrade (pokladničný lístok, faktúra), rozpis výkonov poskytnutej preventívnej prehliadky, potvrdenie o aktívnej športovej činnosti. Žiadosť spolu s prílohami pošle poštou na adresu sídla Union zdravotnej poisťovne – Karadžičova 10, 814 53 Bratislava priamo alebo prostredníctvom kontaktných miest uvedených na webovej stránke https://www.union.sk/union-zp-kontakty

V prípade schválenia žiadosti Union zdravotná poisťovňa poskytne úhradu vo výške 50% rozsahu zdravotných výkonov, ktoré sú podľa zákona súčasťou preventívnej prehliadky športovca, maximálne však do výšky podľa platných cenových opatrení a v lehote spravidla 60 pracovných dní od dňa zaevidovania žiadosti v sídle Union zdravotnej poisťovne. V prípade neúplných dokladov sa lehota predlžuje.

A čo deti? Na aké preventívne prehliadky majú nárok?

Samozrejme, aj deti majú nárok na preventívnu prehliadku. Do 1. roka by mali absolvovať 9 preventívnych prehliadok u pediatra. Deti od 3 do 18 rokov majú nárok na preventívnu prehliadku raz za 2 roky.

Deti majú nárok na preventívnu prehliadku aj u zubára, a to po dovŕšení 1. roku. Potom stačí kontrola raz za 2 roky, hoci niektoré ambulancie a poisťovne ponúkajú aj častejšie kontroly.

Aby ste nezabudli

Chceli by ste pravidelne chodiť na preventívne prehliadky, ale jednoducho na ne zabúdate? Niektoré ordinácie automaticky predvolávajú svojich pacientov na preventívne prehliadky. Rovnako si môžete dať pripomienku do aplikácie v mobile. Nech vám mobil aspoň raz slúži na niečo užitočné, čo poviete?

Užitočné informácie o prevencii sme pre vás pripravili v spolupráci s OZ Slovenský pacient. Všetky informácie v článku garantuje aj MUDr. Jana Straková, praktická lekárka pre dospelých s atestáciou z endokrinológie s 15 ročnou praxou, člen výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. 

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.