Zdieľať

Preukaz poistenca: Čo robiť pri jeho strate alebo zmene poisťovne

preukaz poistenca co robit pri jeho strate alebo zmene poistovne

Strata akéhokoľvek dokladu je za každých okolností nepríjemná. Poradíme vám nielen to, ako postupovať pri strate preukazu poistenca, ale zároveň vám prezradíme, čo s preukazom, ak sa chystáte v roku 2017 meniť zdravotnú poisťovňu. Čítajte pozorne. :-)

preukaz poistenca co robit pri jeho strate alebo zmene poistovne

Stratu čím skôr nahláste

V prípade, že ste svoj preukaz poistenca stratili, dlho neotáľajte a urýchlene sa obráťte na najbližšiu pobočku vašej zdravotnej poisťovne, kde požiadate o vydanie nového. Nie je to nič komplikované. Prídete, preukážete sa dokladom totožnosti a poisťovňa vám na počkanie a bezplatne vydá nový zdravotný doklad.

Oznámiť stratu kartičky poistenca môžete aj e-mailom alebo písomne. Je to proces o niečo zdĺhavejší, no rovnako funkčný. Nezabudnite však uviesť svoj dátum narodenia, meno a priezvisko kvôli overeniu totožnosti a takisto aj adresu, na ktorú vám má byť preukaz následne doručený.

 

2 v 1

Navyše Union zdravotná poisťovňa vydáva svojim poistencom na požiadanie a bezplatne preukaz poistenca, ktorý je kombinovaný s európskym preukazom. Ním sa môžete preukázať u lekárov na území Slovenska, ako aj u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v štátoch Európskej únie, EHP a vo Švajčiarsku.

 

Čo s preukazom, ak meníte zdravotnú poisťovňu?

Najneskôr do 30. septembra 2017 máte možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu. Viac o tom, ako v tom prípade postupovať, sa dočítate v našom staršom článku. Čo si však v prípade zmeny počať so starým zdravotným preukazom?

Po zmene zdravotnej poisťovne ste povinní do ôsmich dní svoj starý preukaz doručiť svojej predchádzajúcej zdravotnej poisťovni. Môžete tak urobiť osobne na niektorej z pobočiek, alebo ho zaslať na adresu poisťovne doporučenou zásielkou.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zmeny zdravotnej poisťovne nás kontaktujte na telefónnom čísle 0850 003 333 alebo na e-mailovej adrese  union@union.sk.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia