Zdieľať

Ako si nájdete lekára? Náš prehľad vám s tým pomôže!

vyšetrenie u oftalmologičky
Presťahovali ste sa do iného mesta alebo plánuje váš lekár odísť do dôchodku? Hľadanie nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môže byť náročnou výzvou, a to nielen pri všeobecných lekároch, ale aj ambulantných špecialistoch. Pripravili sme sumár odporúčaní, ktoré vám môžu pomôcť s orientáciou v systéme.
vyšetrenie u oftalmologičky

„Snažíme sa našim poistencom a poistenkám poskytnúť informácie, ktoré sa ku nim nedostanú u lekára. Zo skúsenosti vieme, že väčšina poistencov pri hľadaní ambulantných špecialistov používa len Google, to im však nemusí pomôcť, môžu pritom naraziť aj na neaktuálne odkazy či reklamu,“ vysvetľuje hovorkyňa Kristína Baluchová.

Ako teda pri hľadaní postupovať?

1. Ak potrebujete zistiť, ku ktorému obvodnému lekárovi, gynekológovi či zubárovi spadáte podľa vášho trvalého bydliska, využite online vyhľadávanie Kto je môj lekár na stránkach VÚC.

Všeobecní lekári (dospelí aj detskí) sú povinní podpísať dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s osobami, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v určenom zdravotnom obvode poskytovateľa. Ak teda nemáte v mieste bydliska trvalý pobyt, nárok na všeobecného lekára vám môže vzniknúť pri nahlásení prechodného pobytu.

2. Ak sa vám nepodarí skontaktovať lekára-špecialistu podľa prehľadu vyššieho územného celku, pokojne kontaktujte nás – vašu poisťovňu.
Na našej webstránke nájdete prepracovanú databázu lekárov a lekárok, systém je pritom priamo prepojený s možnosťou objednania. Ak nenájdete špecializáciu, ktorú potrebujete, využite našu službu Pomáhame vám nájsť lekára. Stačí jednoducho zavolať na naše call centrum, odkiaľ podnet prevezme tím Pomáhame nájsť lekára, ktorý vás bude v blízkej dobe kontaktovať.

3. Ak lekár, ktorého ste si vybrali, nemá s našou ZP zmluvu, môžete nás požiadať o príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Žiadosť je nevyhnutné zaslať ešte pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti u nezmluvného lekára. Ak však ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, zdravotná poisťovňa ju za vás uhradí aj u nezmluvného lekára alebo lekárky. Prípadne, ak váš lekár nemá s nami uzatvorenú zmluvu, môžete nám dať podnet na jeho zazmluvnenie. Viac informácií nájdete na našej webstránke.

Dôležité je tiež spomenúť, že množstvo ľudí sa orientuje len na takzvanú rajonizáciu, takéto obmedzenie však u ambulantných špecialistov a  špecialistiek, ani pri lôžkovej zdravotnej starostlivosti nie je platné.

„Poistenci a poistenky si môžu pri voľbe špecialistu či pri plánovanom zákroku vybrať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, samozrejme, treba zohľadniť individuálnu situáciu poistenca a poradiť sa o výbere so svojím lekárom,“ dopĺňa hovorkyňa Kristína Baluchová.

Sú situácie, pri ktorých, žiaľ, nedokáže pomôcť ani zdravotná poisťovňa. „Nevieme poistencov a poistenky presne informovať o poplatkoch za nadštandardné služby, ktoré im môžu byť zaúčtované u lekára, taktiež nemáme prehľad o tom, či daný lekár hovorí po anglicky alebo iným cudzím jazykom,“ konštatuje Baluchová. „Naša zdravotná poisťovňa však ostáva pre našich poistencov a poistenky k dispozícii v prípade akýchkoľvek podnetov. Klientom a klientkam odporúčame, aby nás v prípade ďalších otázok neváhali kontaktovať.“

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.