Zdieľať

Predstavujeme nové SMS poistenie

Nezáleží, či cestujete na lyžovačku do zahraničia alebo do hôr na Slovensku, či ste mladý alebo už máte po 70-tke. Nie je potrebné lámať si hlavu nad tým, aké poistenie si vybrať, ak sa chystáte oddychovať na pláži, snowboardovať alebo vykonávať rizikové športy. Union poisťovňa, a. s, vám od 1. februára 2013 ponúka nové, ešte lepšie cestovné poistenie cez SMS.

 

S cestovným poistením cez SMS môžete cestovať kamkoľvek

Nezáleží, či cestujete na lyžovačku do zahraničia alebo do hôr na Slovensku, či ste mladý alebo už máte po 70-tke. Nie je potrebné lámať si hlavu nad tým, aké poistenie si vybrať, ak sa chystáte oddychovať na pláži, snowboardovať alebo vykonávať rizikové športy. Union poisťovňa, a. s, vám od 1. februára 2013 ponúka nové, ešte lepšie cestovné poistenie cez SMS.

 

„SMS poistenie od poisťovne Union oslavuje tohto roku už svoje 6. narodeniny. Od jeho spustenia sa stalo obľúbeným spôsobom poistenia, ktoré doteraz využilo viac ako 100 000 cestovateľov. Pri tejto príležitosti sa naša poisťovňa rozhodla ponúknuť ešte lepšie podmienky v poistení cez SMS,“ hovorí o novom SMS poistení Marek Kopča, riaditeľ priameho predaja Union poisťovne, a. s.

 

Rýchle a spoľahlivé poistenie pre cestovateľov doma aj v zahraničí

Pri ceste do zahraničia si môžete uzavrieť dva typy poistení:

 • typ „A“: poistenie liečebných nákladov v zahraničí s non-stop asistenčnými službami a poistným krytím až 250 000 EUR, ktoré slúži na krytie nákladov spojených s ošetrením, liečbou či hospitalizáciou v cudzine
 • typ „B“: komplexné cestovné poistenie do zahraničia, ktoré obsahuje navyše aj užitočné poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie a poistenie nákladov na pomoc v prípade záchrannej akcie v horách

 

Ak cestujete po Slovensku, máte tiež na výber:

 • typ „C“: poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby (HZS) s poistným krytím až 20 000 EUR, ktoré slúži na úhradu technických nákladov pri záchrannej akcii HZS v slovenských horách
 • typ „D“: komplexné tuzemské cestovné a horské poistenie, ktoré okrem poistenia nákladov na zásah HZS obsahuje navyše aj poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu a úrazové poistenie

 

SMS poistenie má množstvo ďalších výhod

Nové SMS poistenie od Union poisťovne prináša množstvo ďalších výhod:

 • Ideálne riešenie pre športovcov aj bežných turistov: už si nemusíte lámať hlavu nad tým, akú rizikovú skupinu si máte zvoliť. Nové SMS poistenie automaticky kryje následky udalostí, ktoré nastanú nielen pri bežných turistických aktivitách, ale aj pri rekreačných, zimných a rizikových športoch!
 • Rozsiahla územná platnosť: nech cestujete kamkoľvek, poistenie liečebných nákladov a komplexné cestovné poistenie do zahraničia platí na celom svete. Tuzemské cestovné poistenie a poistenie nákladov na zásah HZS platí na území celého Slovenska, resp. v horských oblastiach, v ktorých pôsobí HZS.
 • Žiadne vekové obmedzenia: poistenie cez SMS od Union poisťovne môžete pohodlne a rýchlo uzatvoriť pre dieťa, dospelú osobu, aj osobu staršiu ako 70 rokov.
 • Okamžitá platnosť: vyrazili ste už na cestu a zistili ste, že ste sa zabudli poistiť? Žiadny problém! Poistenie do zahraničia platí už do 2 hodín od uzatvorenia. Poistenie pre Slovensko je platné okamžite po jeho uzatvorení!
 • Férová cena: Poistenie liečebných nákladov v zahraničí spolu s asistenčnými službami, ktoré platí na celom svete a je  vhodné  pre  turistov  aj  športovcov, si  uzatvoríte za 1,95 EUR na deň. Za poistenie nákladov na zásah HZS zaplatíte 0,70 EUR na deň. Pri uzatváraní poistenia z územia Slovenskej republiky neplatíte okrem ceny poistenia nič navyše. Samotná platba poistenia prebehne automatickým znížením kreditu z vašej SIM karty, alebo poistenie uhradíte v bežnej mesačnej faktúre od vášho mobilného operátora

 

Ako si môžete uzatvoriť SMS poistenie

Jednoducho! Stačí poslať SMS správu na číslo 6655 v tvare:
Tvar:       Meno Priezvisko RodnéČíslo DátumOd DátumDo TypPoistenia
Napr.:     Martin Šikovný 8008266378 06022013 08022013 B

Po doručení sumárnej správy stačí poistenie potvrdiť opätovným zaslaním rodného čísla poisťovanej osoby na číslo 6655. Ak sa vám to zdá zložité, pošlite prázdnu SMS na číslo 6655 a my vám bezplatne pošleme návod, ako si poistenie cez SMS uzatvoriť. Ešte jednoduchšie si SMS poistenie uzatvoríte cez mobilné aplikácie Union poisťovne.

Detailné podmienky a viac informácií o novom SMS poistení nájdete na www.union.sk a linke zákazníckeho centra na čísle 0850 111 211.

Šťastnú cestu Vám želá Union poisťovňa, a.s.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia