Vrátil/a som sa zo zahraničia, z krajiny mimo Európskej únie a vyplnil/a som prihlášku do Union zdravotnej poisťovne. Aké ďalšie doklady je potrebné doložiť?

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru. Prihlášku do Union zdravotnej poisťovne nájdete na tejto stránke.

K prihláške na vznik verejného zdravotného poistenia, priložte:
– doklad o ukončení komerčného poistenia s  liečebnými nákladmi uzatvorené na 6 po sebe nasledujúcich mesiacov + 1 deň alebo
– doklad o ukončeni zdravotného poistenia priamo v danej krajine.

Zoznam potrebných dokladov nájdete aj na stránke venovanej tejto téme.

Ak budú doklady relevantné, bude prihláška na vznik verejného zdravotného poistenia zaevidovaná a poslaná na akceptáciu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a následne vám vznikne poistný vzťah na území SR.

Všetky doklady nám môžete následne doručiť:
– emailom na adresu osr-vznikzp@union.sk
– poštou na adresu Union zdravotná poisťovna, a. s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
– osobne na ktoromkoľvek kontaktnom mieste

Pomohla ti táto odpoveď?