Obdržal/a som list s oznámením o nedoplatku, ale chcem sa odvolať. Ako mám postupovať?

Ak ste obdržali výzvu na úhradu nedoplatku, je potrebné v lehote uvedenej vo výzve reagovať a predložiť relevantné doklady, ktoré by mohli ovplyvniť výšku vypočítaného nedoplatku. Svoje odvolanie môžete doručiť:

– poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
– emailom na adresu namietka@union.sk
– na ktorekoľvek kontaktné miesto

Pomohla ti táto odpoveď?