Obdržal/a som list s oznámením o nedoplatku, ale chcem sa odvolať. Ako mám postupovať?

Ak ste obdržali výzvu na úhradu nedoplatku, je potrebné v lehote uvedenej vo výzve reagovať a predložiť relevantné doklady, ktoré by mohli ovplyvniť výšku vypočítaného nedoplatku. Svoje odvolanie môžete doručiť:

– poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
– emailom na adresu namietka@union.sk
– na ktorekoľvek kontaktné miesto

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poistite sa na letnú dovolenku už teraz

Pohodlne online za 5 minút. Aj s predstihom, aj na poslednú chvíľu. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú zľavu na krátkodobé cestovné poistenie až 50 %.