Zdieľať

Poistenie zaplatíte už aj cez QR kód

Od 4. júna 2013 umožňuje Union poisťovňa ako prvá poisťovňa na Slovensku platiť za poistenie pomocou QR kódu. Tento moderný spôsob platby môžu v súčasnosti využiť klienti online cestovného poistenia.

Za online poistenie od Union poisťovne môžu klienti platiť už aj pomocou QR kódu. „Stali sme sa tak prvou poisťovňou na Slovensku, ktorá umožňuje svojim klientom platiť za poistenie ešte jednoduchšie – naskenovaním štandardizovaného QR kódu PAY by square, ktorý obsahuje všetky dôležité informácie, potrebné k pohodlnej, bezpečnej a rýchlej platbe za poistenie,“ hovorí o novinke Union poisťovne riaditeľ priameho predaja Marek Kopča.

Jednotný štandard platenia pomocou QR kódu PAY by square prijala za svoj Slovenská banková asociácia (SBA) a do praxe ho budú postupne zavádzať všetky banky na Slovensku. Vďaka tomu majú klienti online cestovného poistenia od Union poisťovne možnosť uhradiť poistné jednoduchým nasnímaním QR kódu a potvrdením platby prostredníctvom mobilnej aplikácie svojej banky. QR kód sa vygeneruje automaticky po uzatvorení poistenia na stránke www.union.sk a je aj súčasťou elektronického platobného príkazu, ktorý obdrží klient e-mailom v podobe PDF súboru.

Ako zaplatiť za poistenie cez QR kód

 • Stiahnite si mobilnú aplikáciu vašej banky, ktorá podporuje platby pomocou QR kódov
 • Priamo z obrazovky/monitora alebo z PDF platobného príkazu si nasnímajte, resp. naskenujte QR kód, ktorý sa automaticky vygeneruje po uzatvorení online poistenia a obsahuje všetky platobné informácie
 • Potvrďte platbu prostredníctvom mobilnej aplikácie banky

Kto môže platiť pomocou QR kódu

 • Klienti Slovenskej sporiteľne prostredníctvom mobilnej aplikácie Platby
 • Klienti UniCredit Bank prostredníctvom mobilnej aplikácie BankAir
 • Klienti Prima banky prostredníctvom aplikácie Peňaženka
 • Ostatné banky v súčasnosti pracujú na implementácii platby cez QR kód do svojich aplikácií
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia