Zdieľať

Podporujeme prevenciu: Zmena podmienok v príspevku na zuby

zmeny v zubnom benefite
Uvedomujeme si, akú dôležitú úlohu v ľudskom zdraví počas celého života zohráva prevencia. Preventívne prehliadky vám môžu zachrániť život, preto je mimoriadne dôležité absolvovať ich v zákonom stanovených intervaloch aj vtedy, ak sa cítite úplne zdraví. Liečiť rozvinuté ochorenie je totiž oveľa ťažšie, ako mu predchádzať.
zmeny v zubnom benefite

Nové podmienky v príspevku na zuby

S cieľom podporiť prevenciu sme pristúpili k úprave podmienok Príspevku na zuby.

Jednou z podmienok nároku na príspevok, okrem zostávajúcej podmienky absolvovania preventívnej prehliadky u zubného lekára, bude absolvovanie preventívnej prehliadky u všeobecného lekára pre dospelých/všeobecného lekára pre deti a dorast.

Preventívnu prehliadku u všeobecného lekára bude potrebné  absolvovať v predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokoch alebo v aktuálnom roku najneskôr 1 deň pred dňom zubného ošetrenia, za ktoré poistenec žiada príspevok.

Informáciu o absolvovaní preventívnej prehliadky u vášho všeobecného lekára získate v Online pobočke a v mobilnej aplikácii Union zdravotnej poisťovne.

Aby si príspevok 150 eur na zuby mohli uplatniť aj poistenci, ktorí pre pandémiu neabsolvovali preventívnu prehliadku u všeobecného lekára,  budeme prihliadať až na ošetrenia vykonané od 1. júna 2022.

0
na zuby
Prispejeme vám 150 € na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu
Získajte inovatívne zubné kefky Oral-B iO, náhradné hlavice či ďalšie produkty značky Oral-B oveľa výhodnejšie.

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.