Atoms/icons/24/grey/info-24

V piatok 30. 9. 2022 sme pre vás predĺžili otváraciu dobu kontaktných miest až do 20:00 hod. 

Atoms/icons/24/grey/info-24
Od 1. 8. 2022 už nie je potrebné zasielať prihlášku pre novorodenca do zdravotnej poisťovne. Jeho poistenie vzniká automaticky v rovnakej poisťovni ako je poistená matka. 
Zisti viac.
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Podporujeme prevenciu: Zmena podmienok v príspevku na zuby

zmeny v zubnom benefite
Uvedomujeme si, akú dôležitú úlohu v ľudskom zdraví počas celého života zohráva prevencia. Preventívne prehliadky vám môžu zachrániť život, preto je mimoriadne dôležité absolvovať ich v zákonom stanovených intervaloch aj vtedy, ak sa cítite úplne zdraví. Liečiť rozvinuté ochorenie je totiž oveľa ťažšie, ako mu predchádzať.
zmeny v zubnom benefite

Nové podmienky v príspevku na zuby

S cieľom podporiť prevenciu sme pristúpili k úprave podmienok Príspevku na zuby.

Jednou z podmienok nároku na príspevok, okrem zostávajúcej podmienky absolvovania preventívnej prehliadky u zubného lekára, bude absolvovanie preventívnej prehliadky u všeobecného lekára pre dospelých/všeobecného lekára pre deti a dorast.

Preventívnu prehliadku u všeobecného lekára bude potrebné  absolvovať v predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokoch alebo v aktuálnom roku najneskôr 1 deň pred dňom zubného ošetrenia, za ktoré poistenec žiada príspevok.

Informáciu o absolvovaní preventívnej prehliadky u vášho všeobecného lekára získate v Online pobočke a v mobilnej aplikácii Union zdravotnej poisťovne.

Aby si príspevok 150 eur na zuby mohli uplatniť aj poistenci, ktorí pre pandémiu neabsolvovali preventívnu prehliadku u všeobecného lekára,  budeme prihliadať až na ošetrenia vykonané od 1. júna 2022.

0
na zuby

Prispejeme vám až 150 € na zuby ročne na ošetrenie u zubára, dentálnu hygienu alebo zubné strojčeky. Vy rozhodnete, či ich miniete naraz alebo si ich rozdelíte na viac ošetrení.

Martina Harsanyiova

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na prepoistenie do Union zdravotnej poisťovne vám zostáva

  • 00 dní
Prejdite do zdravotnej poisťovne s dlhodobo najspokojnejšími poistencami.