Zdieľať

Odhlásenie vozidla elektronicky. Ako na to?

Už dávno sú za nami časy, kedy sme si na všetko museli poctivo vystáť rad. Dnes, keď je všetko vďaka online možnostiam omnoho rýchlejšie, nemusíte ani svoje vozidlo odhlasovať z poisťovne osobne.

Už dávno sú za nami časy, kedy sme si na všetko museli poctivo vystáť rad. Dnes, keď je všetko vďaka online možnostiam omnoho rýchlejšie, nemusíte ani svoje vozidlo odhlasovať z poisťovne osobne.

Pri predaji či odhlasovaní auta je povinností viac než dosť. Návšteve polície a úradu dopravy sa zrejme nevyhnete, ale to, čo vám môže uľahčiť a urýchliť celý proces, je odhlásenie poistky na auto online v Union poisťovni.

Aký je postup pri výpovedi poistnej zmluvy?

V prípade, že ste si poistenie vozidla uzatvorili online a máte v zmluve dojednanú skrátenú výpovednú dobu, stačí zaslať e-mail so žiadosťou o odstúpenie na adresu mojeauto@union.sk z mailovej adresy uvedenej v poistnej zmluve. Po vybavení žiadosti vám Union poisťovňa pripíše na účet alikvótnu časť uhradeného poistenia. Vzor žiadosti nájdete tu.

V prípade vzniku škodovej udalosti, alebo pri výpovedi ku koncu poistného obdobia stačí napísať e mail na rovnakú e-mailovú adresu s podpísanou žiadosťou, ktorá má obsahovať dôvod, pre ktorý chcete zrušiť povinné zmluvné poistenie a číslo vašej poistnej zmluvy.

Ak ste auto predali, stali ste sa obeťou krádeže, alebo bolo vyradené z evidencie, potrebujete na odhlásenie auta online aj oznámenia o zmene držiteľa,o vyradení vozidla z evidencie a oznámenie o zmene leasingového nájomcu. Tiež si pripravte prijatie oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom. Spolu s podpísanou žiadosťou ich odošlite na hore uvedenú emailovú adresu.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Odhlásenie auta z evidencie

Samotné odhlásenie auta z evidencie sa bez osobnej účasti oboch strán vybaviť nedá. Výnimkou sú situácie, kedy auto predávate do iného okresu, vtedy stačí doklad z policajného úradu a auto na obhliadku už berie jeho nový majiteľ. Ak z časových, zdravotných alebo iných dôvodov nemôžete záležitosť vybaviť, dá sa to riešiť pomocou splnomocnenia overeného notárom. Osoba, alebo firma, ktorú na to určíte, môže odhlásenie a všetky úrady vybaviť za vás.

Pri predaji vozidla je nutné ho odhlásiť z evidencie a prihlásiť na nového majiteľa. Spolu s novým majiteľom je nutné navštíviť policajný úrad a legálne auto prepísať. K tomu potrebujete:

 • žiadosť o odhlásenie vozidla,

 • platný občiansky preukaz,

 • technický preukaz (Osvedčenie o evidencii)

 • ako podnikateľ – výpis z obchodného registra alebo živnostenský list

Nový majiteľ vozidla musí mať:

 • žiadosť o prihlásenie vozidla,

 • platný občiansky preukaz,

 • kolok v sume 33 EUR,

 • doklad o predbežnom zmluvnom poistení.

 • ako podnikateľ – výpis z obchodného registra alebo živnostenský list

Viac informácií nájdete na Odhlásenie PZP pri predaji auta.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia