Zdieľať

Predávate auto a neviete, čo s PZP? Poradíme vám!

Rozhodli ste sa predať svoje auto a neviete, čo robiť so svojím povinným zmluvným poistením? Poradíme vám, ako postupovať, ako si vygenerovať výpoveď poistnej zmluvy a ako získať späť alikvótnu časť už uhradeného poistného.

Ako odhlásiť auto?

Prvou vecou, ktorú musíte zariadiť pri predaji vozidla, je jeho odhlásenie z evidencie a prihlásenie na nového majiteľa. Pre odhlásenie vozidla a jeho prepis budete musieť navštíviť políciu spolu s autom a novým majiteľom.

Budete potrebovať nasledujúce doklady:

 • žiadosť o odhlásenie vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • technický preukaz (Osvedčenie o evidencii).
 • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, ak ste podnikateľ.

Nový majiteľ vozidla bude potrebovať:

 • žadosť o prihlásenie vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • kolok v hodnote 33 EUR,
 • doklad o predbežnom zmluvnom poistení.
 • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, ak je podnikateľ.

V prípade, že predávate auto do iného okresu, nemusíte auto pripraviť na žiadnu kontrolu pri odhlasovaní z evidencie, pričom kontrolu potom samostatne vykonáva kupujúci vášho auta. Správny poplatok hradí nový majiteľ pri prihlasovaní vozidla. Pri jeho odhlasovaní z evidencie však musí byť prítomný aj nový majiteľ, prípadne môže splnomocniť na tento úkon tretiu osobu.

Čo však robiť s poistkou?

Ak ste auto nepredali na konci poistného obdobia, mali by ste zrušiť poistku predčasne. Vyplnenú žiadosť o výpoveď PZP pri zmene majiteľa vozidla počas poistného obdobia pošlite na našu adresu, môžete ju aj odovzdať osobne na jednej z našich pobočiek. Spolu s výpoveďou PZP nám zašlite aj potvrdenie o odhlásení vozidla z evidencie. Po vybavení žiadosti vám na váš účet pripíšeme alikvótnu časť uhradeného poistenia.

Ak ste predali vozidlo ku koncu poistného obdobia, môžete si žiadosť vygenerovať rýchlo a jednoducho cez internet , je však potrebné podpísať ju a doručiť na našu adresu alebo na jednu z pobočiek.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia