Zdieľať

Občiansky s čipom nahrádza preukaz poistenca

Máte elektronický občiansky s čipom a potrebujete preukaz poistenca? Od Júla to už nie je potrebné. Po novom vám na ošetrenie u lekára čí výdaj liekov v lekárni postačí občiansky s čipom. Naďalej však môžete požiadať o európsky preukaz poistenca, ktorý vám bezplatne vystavíme. Viac o tejto zmene sa dočítate v článku.

Preukaz poistenca postupne nahradí elektronický občiansky preukaz

Zmena sa dotkne tých poistencov, ktorí sa po návrate zo zahraničia opätovne prihlasujú do zdravotnej poisťovne, ktorí svoj preukaz poistenca stratili, majú ho poškodený alebo im bol odcudzený, tých ktorí zmenili identifikačné údaje alebo tých, ktorí menia zdravotnú poisťovňu k 1. januáru 2019.


Musí však byť splnená podmienka, že im bol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom.  Poistenec, ktorý má takýto občiansky preukaz, môže požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia, a to bez akéhokoľvek poplatku za jeho vydanie.

Ročne zdravotné poisťovne vydajú svojim poistencom 800 tisíc preukazov poistencov. Od januára je v platnosti nová legislatíva, podľa ktorej sa budú vydávať klasické preukazy poistencov len tým, ktorí ešte nemajú občiansky preukaz s elektronickým čipom, teda najmä deťom a seniorom.

Asociácia zdravotných poisťovní SR („Asociácia“) upozorňuje, že zdravotné poisťovne v súlade s platnou legislatívou nebudú od prvého júla vydávať klasické plastové preukazy poistencov. Dotkne sa to tých poistencov, ktorí vlastnia občiansky preukaz s elektronickým čipom a ktorí sa vrátia zo zahraničia a prihlasujú sa vo svojej zdravotnej poisťovni, tiež tých, ktorí svoj preukaz poistenca stratili, majú ho poškodený alebo im bol odcudzený, tých ktorí zmenili identifikačné údaje, ale aj tých poistencov, ktorí sa rozhodnú zmeniť zdravotnú poisťovňu k 1. januáru 2019“, hovorí Katarína Kafková z Asociácie. „U ostatných poistencov zostávajú vydané klasické preukazy poistencov aj naďalej v platnosti“, dodáva Kafková.

U lekára alebo v lekárni vám od 1. júla postačí občiansky preukaz s elektornickým čipom

S touto zmenou počíta aj v tomto roku na plno implementované elektronické zdravotníctvo. Pacient sa tak u lekára po novom preukáže občianskym preukazom s elektronickým čipom a  lekár na jeho identifikáciu použije čítačku, do ktorej vloží tento občiansky preukaz. Pri preukazovaní sa nie je podmienkou mať na občianskom preukaze s čipom aktivovaný elektronický podpis. Rovnaký postup platí aj v lekárňach. Pri návšteve nemocnice by poistenec však už nemal nechávať u sestričky svoj občiansky preukaz s elektronickým čipom až do ukončenia hospitalizácie, ako to bolo bežne zaužívané pri klasických preukazoch poistencov. Aj nemocnice musia byť zapojené do elektronického zdravotníctva, identifikácia poistenca prebieha rovnako, ako pri návšteve lekára v ambulancii alebo v lekárni.

 

„Ak by sa však poistenec stretol s akymikoľvek komplikáciami u svojho lekára, v lekárni alebo v nemocnici, stále môže svoj poistný vzťah  preukázať aj európskym preukazom zdravotného poistenia („modrá kartička“), ktorý je rovnocennou náhradou klasického preukazu poistenca. Takýto postup je bežný aj v iných krajinách. Napríklad v Českej republike klasické preukazy poistencov vôbec nevydávajú a v plnej miere využívajú len európske preukazy zdravotného poistenia“, hovorí Kafková.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.